Ajankohtaista yhdistyksestä

31.08.2017: TkT Kirsi Hyytiselle Arvin päivän (31.8.) palkinto

Kirsi Hyytinen on tutkinut 30.1.2017 tarkistetussa väitöskirjassaan Supporting Service innovation via Evaluation: a future oriented, systemic and multi-actor approach arviointia innovaatioiden tukena. Hän on kehittänyt lähestymistavan, jossa arviointiin integroidaan ennakointia, systeemidynaamista mallinnusta ja toimijoiden osallistamista tukevia toimintatapoja. Lähestymistapaa on pystytty hyödyntämään käytännön arviointityössä ja näin parantamaan innovaatioita ja yhteiskunnan uudistumista tukevan päätöksenteon tietopohjaa.

Suomen Arviointiyhdistys jakaa vuosittain Arvin päivänä 31.8. tunnustuksen merkittävästä arviointiteosta tai -julkaisusta, jolla on ollut myönteinen vaikutus arviointiosaamisen ja -menetelmien kehittymiseen, arvioinnin tulosten hyödyntämiseen sekä arvioinnin yhteiskunnalliseen asemaan ja näkyvyyteen. 

Väitöskirjan pdf-versio Takaisin