mari.rakkolainen(at)formin.fi +358 50 357 7435

Toimintakertomus

Toimintakertomus vuodelta 2018

 

YLEISTÄ

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä koulutusta, seminaareja, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

 

HALLITUS

Hallitus järjestäytyi seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja: toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto

arvioinnin erityisasiantuntija, Kirsi Hyytinen, VTT, strategy and business intelligence

tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö

opetusneuvos Anu Räisänen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI

erityisasiantuntija Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto

johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

 

Hallituksen varajäsenet:

neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö

erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

dosentti Liisa Horelli, Aalto-yliopisto

consultant Petra Mikkolainen, Lectura Consulting Oy

Senior Partner Olli Oosi, Owal Group

johtava asiantuntija, Pekka Pesonen, Business Finland

 

Hallituksen asiantuntijajäsenet:

apulaisosastopäällikkö  Riitta Oksanen, ulkoministeriö; asiantuntija Nuppu Rouhiainen, Business Finland; asiantuntija Katri Vataja, Strategia, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra; tutkija Anna Hiltunen, Helsingin yliopisto; johtava asiantuntija Janne Roininen, Suomen Arviointitutkimus Oy; toimitusjohtaja Kimmo Halme, 4Front; erityisasiantuntija Kari I. Mattila, 4Consilium.

Sihteeri: Petra Mikkolainen

Rahastonhoitaja: Kirsi Hyytinen

Toiminannantarkastaja: Onni Pekonen

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.1.2018. Lisäksi Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhdeksän kertaa.

Yhdistyksen jäsenet:

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 75 maksanutta jäsentä, joista kuusi on yhteisöjäseniä (Camaleonte Oy, VTV ja ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikkö (EVA-11), Suomen Kuntaliitto, 4Front, MDI ja Motiva Oy). Jäsenrekisteri uusittiin keväällä 2018.

 

TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä aikaisemmilta vuosilta kerääntyneillä säästöillä.

 

TOIMINTA

A.  Kansallisen arviointipolitiikan  vahvistuminen tavoitteena kansallisen arviointipolitiikan määrittely ja arvioinnin toimintakulttuurien kartoittaminen.

Perustettiin toimintaryhmä, joka on ollut vaikuttamassa toimenpiteeseen ´Kohti arviointia 2.0 -seminaarisarjan järjestäminen`. Tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2018 aikana, mutta näiden pohjalta eri toimijoiden arviointikulttuurien, periaatteiden ja käytäntöjen analysointia ei voinut tehdä vapaaehtoistyönä. Päätettiin hakea selvityshankerahoitusta, jotta voitaisiin hahmottaa, mitä kansallinen arviointipolitiikka olisi.

Päätettiin yhteydenotosta kansanedustajiin tavoitteena vaikuttaa eduskunnan tahtotilaan kansallisen arviointipolitiikan aikaansaamiseksi. Tulossa olevien eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi asia päätettiin siirtää eduskuntavaalien jälkeen, jolloin yritetään saada tapaaminen mahdollisimman monen puolueen edustajan kanssa asiasta keskustelemiseksi. Silloin myös kirjoitetaan artikkeli Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalle.

Arvin päivän palkinto myönnettiin syksyllä 2018 Eveliina Saarelle (TTL) ja Jyrki Pulkkiselle (UM) tasan jakautuneen jäsenistön äänestyksen tuloksena.

 

B. Arviointiosaamisen vahvistaminen` tavoitteena selkeyttää arvioinnin käsitteitä ja parantaa kansallista arviointiosaamista.

Arvioinnin metodipajoja järjestettiin yksi aiheesta Systeemiset arviointiasetelmat kompleksisissa ympäristöissä 28.8.2018. Tilaisuus järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä ja se striimattiin myös suorana Internetiin.

Arvioinnin aamukahveja järjestettiin yhdessä VNK:n ja Kokeileva Suomi -kärkihankkeen kanssa kokeilujen arviointiin liittyen 7 kappaletta vuoden kuluessa. Tarkoituksena oli tuoda yhteen kokeiluja ja arviointeja tekeviä asiantuntija- ja tilaajatahoja yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi (hallinnon, tutkimuksen sekä järjestö- ja kuntakentän toimijoiden kesken). (Tapahtumista tietoa ja tallenteita täältä: https://kokeilevasuomi.fi/tapahtumat)

Eri yliopistoissa järjestettävän arviointikoulutuksen tilan selvittäminen kohdistettiin esimerkinomaisesti kahteen toisistaan eroavaan yliopistoon (Aalto-yliopisto ja Jyväskylän yliopisto). Kummassakaan ei ole arviointikoulutusta.

 

C.  Arvioinnin eettisen perustan vahvistaminen

Yhdistyksen hallitus päivitti arviointitoiminnan eettiset periaatteet. Päivitetty sisältö julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla vuoden 2019 tammikuussa.

 

D. Viestinnän parantaminen

SAYFESin verkkosivut uudistettiin WordPress-alustalle ja julkaistiin tammi-helmikuun 2018 taitteessa. Uudistuneissa verkkosivuissa laajennettiin erityisesti Kirjasto-välilehteä (arviointiin liittyvä kirjallisuus) ja luotiin oma sivusto blogeille. Vuoden 2018 aikana julkaistiin 8 blogia, 10 ajankohtaista tietoa yhdistykseltä sekä 5 muuta uutista esimerkiksi muiden toteuttamista arviointitapahtumista. Tilastoraportteja mm. verkkosivujen kävijämääristä, suosituimmista sivuista ja vierailujen kestosta alettiin koota vasta 2019 vuoden puolella.

 

E. Koordinaatio

SAYFES koordinoi toimintaansa aktiivisesti eri viestintäkanavien välityksellä:

 

Ulkoinen tiedottaminen

●        Aktiivinen nettisivujen päivitys

●        Avoin sähköpostilista (MailChimp, 65 seuraajaa)

●        Facebook-sivut

 

Sisäinen tiedottaminen

●        Jäsenten sähköpostilista

●        Hallituksen sähköpostilista

●        Hallituksen asiantuntijajäsenten sähköpostilista

 

Muu toiminta

●        SAYFES-etkot Euroopan arviointiyhteisön (EES) konferenssin aikaan Thessalonikissa Kreikassa ke 3.10. klo 18:30

●        SAYFES osallistui Suomen kestävän kehityksen politiikan arvioinnin (Polku2030) tukiryhmään

 

F. Kansainvälisten verkostojen ja yhteistyön vahvistuminen

SAYFES jatkoi yhteydenpitoa Network of European Evaluation Societies NESE:n ja European Evaluation Society EES:n  kanssa.

 

SAYFES osallistui myös Sri Lankan ja Global Parliamentarians Forum for Evaluationin järjestämään EvalColombo2018 konferenssiin syksyllä 2018.

 

Helsingissä 15.2.2019

Petri Uusikylä

puheenjohtaja

 

Petra Mikkolainen

sihteeri