petri.uusikyla(at)frisky.fi +358 40 5777 516

Toimintakertomus

Toimintakertomus vuodelta 2017

Yhdistyksen hallitus ja sen toiminta

Suomen Arviointiyhdistyksellä ei ole palkattua työvoimaa tai toimitiloja. Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen yleiskokouksen vuodessa (vuosikokous). Yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä, jotka valittiin vuosikokouksessa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta itselleen sihteerin sekä yhdistyksen rahastonhoitajan.

Vuosina 2017 hallituksen jäseniä ovat olleet:

Hallituksen puheenjohtaja
neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto
opetusneuvos Anu Räisänen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI
johtava arviointiasiantuntija Janne Roininen, Suomen Arviointitutkimus Oy
johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela
erityisasiantuntija Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto
founding partner, CEO Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy

Hallituksen varajäsenet:

erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
toimitusjohtaja Kimmo Halme, 4front
erityisasiantuntija Kari I. Mattila, 4consilium
consultant Petra Mikkolainen, Indufor Oy
senior partner Olli Oosi, Owal Group
johtava asiantuntija Pekka Pesonen, Tekes

Lisäksi hallituksen asiantuntijajäseniksi kutsuttiin asiantuntija Nuppu Rouhiainen, Tekes; kehitysjohtaja Salme Sundquist, Sundcon Oy; asiantuntija Katri Vataja, Strategia, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra; dosentti Liisa Horelli, Aalto-yliopisto; apulaisosastopäällikkö Riitta Oksanen, ulkoasiainministeriö.

Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Maria Salenius.

Vuonna 2017 hallituksen kokouksia pidettiin 8 kertaa (14.2,14.3, 20.4,30.5, 6.9, 24.10,15.11, 15.12). Lisäksi hallitus kokoontui 19.6 valitsemaan Arvin päivän –palkinnon saajan. Ehdotuksia palkinnon saajaksi oli voinut esittää yhdistyksen hallitukselle. Arvin päivän palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa ja sen saajaksi valittiin TkT Kirsi Hyytinen väitöskirjastaan ”Supporting Service innovation via Evaluation: a future oriented, systemic and multi-actor approach”, joka tarkistettiin tammikuussa 2017.

Yhdistyksellä on noin 280 henkilöjäsentä ja kuusi yhteisöjäsentä.

Seminaarit ja keskustelufoorumit

Vuonna 2017 yhdistys järjesti metodipajat: Kompleksisuus ja uudet arviointimenetelmät, outcome harvesting 18.1.2017 ja Most significant Change 27.9.2017. Lisäksi yhdistys vieraili Helsingin kaupungin tarkastusvirastossa 28.11.2017. Yhteistyössä keskeisten arviointitoimijoiden kanssa vuoden 2017 aikana käynnistettiin Kohti arviointia 2.0 –seminaarisarja. Sarjan kaksi ensimmäistä tilaisuutta järjestettiin vuoden 2017 aikana. Ensimmäinen niistä järjestettiin 19.5.2017 otsikolla Polkuja kohti arviointia 2.0 – arvioinnin toteutus ja käyttö (videotallenteet seminaarista) ja toinen 14.12.2017 otsikolla Kohti Arviointia 2.0 – Miten kestävän kehityksen agenda 2030 muuttaa arviointia? (seminaarin esitykset ja videotallenteet). Myös Arvin päivän palkinto luovutettiin joulukuun seminaarin yhteydessä.

Kaikki tilaisuudet järjestettiin Helsingissä.

Julkaisut ja Kansainvälinen yhteistyö

Yhdistys on ollut yhteistyökumppanina julkaisemassa Työterveyslaitoksen KUMOUS-hankkeen työkirjaa kokeilujen arvioinnista. Työkirja julkaistaan helmikuussa 2018. Lisäksi yhdistys on vastannut  Suomen osion laatimisesta Evaluation Globe –julkaisuun.

Yhdistyksen hallitus tapasi EES:n hallituksen sen Helsingissä järjestetyn kokouksen yhteydessä 1.6.2018 ulkoministeriön järjestämässä kutsutilaisuudessa.