puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2018

”Osaavaa arviointia & arviointikulttuurin vahvistamista”

Päätavoitteet ja -toimenpiteet

Vuonna 2018 jatketaan yhdistyksen strategian 2016–2020 mukaista toimintaa, keskittymällä erityisesti arviointiosaamisen kehittämiseen, kansallisen arviointipolitiikan edistämiseen ja yhdistyksen uusien toimintamuotojen edelleen kehittämiseen. Keskitymme verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa ja kehittämään edelleen uusia yhteisiä toimintatapoja, ml. Kohti arviointia 2.0 – seminaarisarja. Lisäksi lisäämme verkostoitumista ja yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten arviointijärjestöjen kanssa.

Päämäärä

A. ARVIOINNIN MERKITYKSEN KOROSTUMINEN JA KANSALLISEN ARVIOINTIPOLITIIKAN VAHVISTUMINEN

Tavoite

Käymme keskustelua arvioinnin aseman, hyödyntämisen ja toteuttamisen kansallisista periaatteista ja pelisäännöistä

Toimenpide

 • Kohti arviointia 2.0 – seminaarisarja (kokeilutoiminnan arviointi, syksy/2018),
 • Osallistuminen arviointipolitiikkaa koskevaan keskusteluun.
 • Palkitsemme Arvin päivänä vuoden arviointitutkimuksen (esim. väitöskirja) ja/tai arvioinnin.

Tavoitetaso

 • Yhteensä 3 arviointi 2.0 seminaaritilaisuutta. Näissä osallistujia yhteensä 200.
 • 10 Blogikirjoitusta yhdistyksen nimissä (viedään viestintä-kohtaan)
 • 5 Kolumnia, vieraskynä- ym. kirjoitusta.
 • Käynnistämme haun 3/2018, valitsemme voittajan Arvin päivänä 31.8.2018. Palkinto jaetaan syksyn Kohti arviointia 2.0-seminaarin yhteydessä.

B.  ARVIOINNIN EETTISEN PERUSTAN VAHVISTUMINEN

Herätämme keskustelua arvioinnin eettisestä perustasta.

Jäsentilaisuus arvioinnin eettisistä kysymyksistä

Yksi jäsentilaisuus vuonna 2018 ja siihen liittyvä raportointi.

C. ARVIOINTIOSAAMISEN VAHVISTUMINEN

Laajennamme ja vahvistamme arvioinnin osaajapohjaa

Edistämme arvioinnin menetelmällistä osaamista ja kehitämme edelleen metodipaja-toimintamuotoa.

 

 

 

Edistämme arviointiosaamisen jakamista ja arviointitoiminnan kehittymistä.

Tuemme arviointiyhteisön verkostoitumista.

Selvitys arviointikoulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista

Keskustelufoorumit tai aamukahvitilaisuudet

 

 

 

 

Arvioinnin metodipajat

Raportti arviointikoulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista.

Järjestämme vähintään neljä arviointimetodipajaa:

 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, KARVI
 • Lakien vaikutusten arviointi (RIA)
 • Interventiotutkimuksen menetelmät (TTL)
 • Verkostoanalyysi

Järjestämme vähintään neljä keskustelufoorumia tai aamukahvitilaisuutta.

 • Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV
 • Crisis Management Initiative, CMI
 • UNU-WIDER
 • Arviointineuvosto

D. VIESTINNÄN PARANTAMINEN

Lisäämme aktiivista ja ajankohtaista viestintää. Viestimme aktiivisesti myös yhdistyksen olemassaolosta ulospäin.

Uusimme yhdistyksen kotisivut 2/2018. Laadimme heti toimikauden aluksi viestintäsuunnitelman, johon sisältyy vastuunjako eri toimintamuodoista viestimisestä, nettisivujen päivittämisestä ja hallituksen blogin tuottamisesta. Teetämme yhdistykselle käyntikortit, joita voidaan jakaa eri tilaisuuksissa sekä päivitämme yhdistyksen esittelymateriaalin.

 • Uudet kotisivut valmiina 03/2018
 • Englanninkielinen versio valmiina 06/2018
 • Käyntikortit valmiina ja jaettuina 09/2018
 • Kumouskirjan jakelu hoidettu 04/2018

E. KOORDINAATIO

Jaamme toimintasuunnitelman osa-alueiden päävastuut hallituksen jäsenten kesken ja kutsumme niiden toteutukseen mukaan myös muita asiasta kiinnostuneita jäseniä.

Jäsenistön osallistaminen ja jäsenviestintä

Uusien jäsenten rekrytointi

 • Uudet kotisivut valmiina 03/2018
 • Jäsenmäärän kaksinkertaistaminen 2018 sekä yksilö että yhteisöjäsenten osalta.
 • Vähintään neljä jäsenviestiä vuonna 2018
 • Vuosikokoukseen osallistuu vähintään 20 jäsentä.

F. KANSAINVÄLISEN VERKOSTOJEN JA YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN

Yhdistys pitää yhteyttä kansainväliseen arviointiyhteisöön – erityisesti European Evaluation Society (EES), Network of European Evaluation Societies (NESE) ja pohjoismaisen sisaryhdistykset – ja tekee niiden kanssa yhteistyötä oman toiminnan kannalta keskeisissä asioissa.  Lisäksi yhdistys luo yhteistyösuhteita IOCE-yhteisön sekä IDEAS-arviointiverkoston kanssa.

Yhteiset tilaisuudet kv-kumppaneiden kanssa.

 • Englanninkieliset kotisivuversiot valmiina 06/2018
 • Vähintään 4 kv-verkostokokousta, bi-tapaamista tai yhteisseminaaria.

Yleistä

Suomen Arviointiyhdistyksen tavoitteena on edistää arviointitoimintaan ja -tutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi se järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, keskustelufoorumeita, metodityöpajoja ja muuta toimintaa.

Vuoden 1999 lopulla perustetun yhdistyksen jäsenet ovat eri tieteenalojen edustajia sekä kunta- ja valtiohallinnon virkamiehiä, järjestöjen edustajia, arviointikonsultteja sekä yhteisöjäseninä arviointiorganisaatioita. Yhdistys toimii EES:n (European Evaluation Society), NESE:n (Network of Evaluation Societies in Europe), IOCE:n (International Organization for Cooperation in Evaluation) sekä pohjoismaisten kansallisten arviointiyhdistysten suomalaisena kumppanina.

 

Suomen Arviointiyhdistyksellä ei ole palkattua työvoimaa tai toimitiloja. Yhdistys pitää yhden sääntömääräisen yleiskokouksen vuodessa (vuosikokous). Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta itselleen sihteerin sekä yhdistyksen rahastonhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua työskentelyynsä mukaan myös muita asiantuntijoita. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä yhdistyksen kokoukset ja muut tilaisuudet järjestetään pääosin Tieteidentalolla Helsingissä.