petri.uusikyla(at)frisky.fi +358 40 5777 516

Arvin päivän palkinto

On taas aika ilmiantaa vuoden vuoden arviointiteko tai –julkaisu!

SAYFES jakaa tunnustuksen toista kertaa. Kenen vuoro on tänä vuonna?

Tunnustusta varten pyydämme nimeämään henkilön, teon tai julkaisun, joka on merkittävältä tavalla edistänyt arviointia ja arviointikulttuuria Suomessa vuosina 2017-2018. Vapaamuotoiset ehdotukset tunnustuksen saajiksi ja perusteluiksi pyydetään toimittamaan arviointiyhdistykselle 31.5.2018 mennessä osoitteella sihteeri.sayfes@gmail.com. Alempaa näet valintakriteerit.

Valintaraatina toimii SAYFESin hallitus. Tunnustus jaetaan Arviointi 2.0 –seminaarin yhteydessä syksyllä 2018.

Suomen Arviointiyhdistys tuo esiin arviointien ja arviointitutkimuksen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa jakamalla vuosittain Arvin päivänä 31.8. tunnustuksen merkittävästä arviointiteosta tai -julkaisusta. Tunnustus jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Ehdotuksia pyydetään touko-kesäkuussa. Valintaraatina toimii Suomen Arviointiyhdistyksen hallitus.

Valintakriteereinä ovat mm.

  • vaikutus arviointiosaamisen ja -menetelmien kehittymiseen,
  • vaikutus arvioinnin tulosten hyödyntämiseen
  • vaikutus arvioinnin yhteiskunnalliseen asemaan ja näkyvyyteen

Vuoden 2017 Arvin päivän palkinto Kirsi Hyytiselle

TkT Kirsi Hyytinen on tutkinut 30.1.2017 tarkistetussa väitöskirjassaan Supporting Service innovation via Evaluation: a future oriented, systemic and multi-actor approach arviointia innovaatioiden tukena. Hän on kehittänyt lähestymistavan, jossa arviointiin integroidaan ennakointia, systeemidynaamista mallinnusta ja toimijoiden osallistamista tukevia toimintatapoja. Lähestymistapaa on pystytty hyödyntämään käytännön arviointityössä ja näin parantamaan innovaatioita ja yhteiskunnan uudistumista tukevan päätöksenteon tietopohjaa.

Kirsi Hyytinen