mari.rakkolainen(at)formin.fi +358 50 357 7435

Vuosiseminaarit

Suomen Arviointiyhdistys järjestää joko itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vuosittain yhden seminaarin ajankohtaisesta arviointiteemasta.

Kohti arviointia 2.0 -seminaari

Seminaari pidettiin 14.12.2017 HAUS Kehittämiskeskuksessa Helsingissä. Seminaarissa tarkasteltiin, miten kestävän kehityksen Agenda 2030-muuttaa arviointia Suomessa. Seminaari oli osa seminaarisarjaa, jonka ensimmäinen osa käsitteli Polkuja kohti arviointia 2.0 – arvioinnin toteutusta ja käyttöä.

Kestävää kehitystä ja globaaleja kehityshaasteita on arvioitu Suomessa eri tahoilla hieman eri periaattein ja menetelmin. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 asettaa nyt arvioijat uuden haasteen eteen. Agendan mukaan arvioinnissa tulisi hyödyntää kansallisia arviointijärjestelmiä. Muuttuviin olosuhteisiin vastaaminen edellyttää yhteistyötä ja yhteistä ajattelua mm. politiikan tuloksellisuuden ja johdonmukaisuuden riippumattomasta arvioinnista vastuussa olevien sekä politiikkaa toteuttavien organisaatioiden välillä.

Seminaarin tavoitteena oli edistää kestävän kehityksen arviointikäytänteitä ja -politiikkaa eri hallinnonaloilla, jotta jatkossa voidaan systemaattisesti tuottaa riippumatonta arviointitietoa kestävän kehityksen kansallisista ja globaaleista haasteista päätöksentekijöille ja eri toimijoille sekä julkiseen keskusteluun.

Seminaarisarjan järjestivät yhdessä Suomen Arviointiyhdistys, ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikkö, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta, ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osasto, Strategisen Tutkimuksen Neuvoston tutkimusohjelmat ja Suomen ympäristökeskus.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin webinaaritallenne

Arviointi 2.0 Tervetuloa

Esitykset plenaarissa 

Ziad Moussa: Evaluation and Agenda 2030

Pia Katila: Synergiat ja kompromissit kestävän kehityksen tavoitteiden välillä

Sami Pirkkala: Suomen kansallisen Agenda2030 strategian seuranta ja arviointi

Esitykset rinnakkaissessioissa

Rinnakkaissessio 1

Helena Valve ja Jussi Kauppila: Politiikka-arviointi osana yhteisten tavoitteiden saavuttamista

Mervi Porevuo: Sensemaker ja tarinat yhteiskunnallisen muutoksen luotsaajina

Sanna Pulkkinen: Politiikkajohdonmukaisuus ja pakolaisuusevaluointi

Rinnakkaissessio 2

Katri Vataja: Kestävän hyvinvoinnin tavoitteiden arviointi

Mari Räkköläinen: Kestävän kehityksen osaaminen ja opetus ammatillisessa koulutuksessa

Tuula Pohjola: Ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja haasteet

Petri Uusikylä: Kehittävä arviointi monipolitiikkaympäristössä

Rinnakkaissessio 3 

Mikko Wennberg: Nuorisoneuvoston arviointi

Jussi Pyykkönen: Syrjäytymisen SIB

Jari Lyytimäki: Sitoumus-toimintamallin arviointi

Vuoden 2018 vuosiseminaarin teema vielä avoinna.