Verkostot

Arvioinnin kansainväliset verkostot

Arvioinnin kansainvälisiä verkostoja voi tarkastella useita eri näkökulmista. Eri sektoreilla on lisäksi olemassa erilaisia verkostojaan. Yksi tapa tarkastella asiaa on arvioinnin tilaajat, arvioinnin kohteet sekä arvioinnin toteuttajat. Toinen vaihtoehtoinen tapa on tarkastella asiaa ikään kuin institutionaalisten verkostojen kautta. Tällöin voidaan tarkastella arviointeja tilaavien tai arvioinnin kohteena olevien kansainvälisten instituutioiden muodostamia verkostoja, arvioinnin tutkimusta ja arviointimenetelmistä muodostuneita verkostoja tai arviointitoiminnasta muuten kiinnostuneita olevia, arviointiosaamisen kehittämiseen ja arviointikulttuurin edistämiseen keskittyviä verkostoja. Jälkimmäiseen näistä kuuluu myös Suomen Arviointiyhdistys ry. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti muutamia keskeisiä kansainvälisiä verkostoja instituutiolähtöisesti. Tämä ei tee oikeutta sille moninaisuudelle ja kirjolle, jota arviointikulttuuriin kuuluu ja lisää linkkejä ja organisaatioita löytyy esim. Euroopan Arviointiyhdistyksen sivuilta

Arviointiyhteisöjen, yhdistysten ja yhteistyöfoorumeiden verkostot

Arviointiyhteisöjen ja yhdistysten verkostot ovat muodostuneet pääasiassa maanosittain. Näistä meille kotoisin on Euroopan Arviointiyhdistys (http://www.europeanevaluation.org/), jonka toiminnassa suomalaiset ovat perinteisesti olleet eri tavoin aktiivisia. Amerikassa vastinparina toimivat Kanadan arviointiyhdistys sekä Yhdysvaltain arviointiyhdistys, jotka ovat erittäin perinteikkäitä toimijoita. Erityisesti Kanadassa arviointiyhteisöjen kautta toimii käsittääkseni maailman ainoa kansallinen arvioinnin sertifiointijärjestelmä ja verkoston toiminta on muutekin varsin aktiivista. Euroopassa, ja useissa muissa maanosissa toimii myös arviointiyhdistysten yhteistyöverkostoja, kuten esim. NESE. Kansainvälisellä tasolla viime aikoina on aktivoitunut "International Organisation for Cooperation in Evaluation" IOCE (http://ioce.net), jonka keskeisen aloitteen sivut ovat myös avoimet kaikille (http://mymande.org/evalpartners). Tällä hetkellä kyseinen arviointikapasiteettia kehittävä hanke on verkoston toistaiseksi merkittävin saavutus.

Uudessa-Seelannissa sekä Australiassa (http://www.aes.asn.au/) on myös hyvin aktiivinen arviointiyhteisötoiminta ja yhteisöillä on useita eri alayhteisöjä ja toimintamuotoja (ks. esim. http://www.anzea.org.nz/ ). Arviointikapasiteetin vahvistamiseen keskittyviä toimijoita muissa maissa ovat esimerkeiksi Latinalaisen Amerikan arviointikapasiteetin kehittämisen yhteistyöalustat ja yhdistykset (http://preval.org/en/about-preval) tai esim. Afrikan alueen arviointiyhteisöt ja niiden konferenssitoiminta (http://afreaconference.org/21/Welcome, www.afrea.org) sekä Aasian suurempien maiden arviointiyhteisöt (Intian DESI - Development Evaluation Society of India; Indonesian Development Evaluation Community (InDEC) - www.indec-indonesia.org; tai esim. Thailand Evaluation Network).

Arviointitutkimuksen verkostot

Arviointitutkimuksen kansainvälisistä verkostoista on vaikea kirjoittaa, koska niitä on sekä yleisiä pelkkään arviointiin keskittyviä (vrt. eri yhdistysten järjestämät konferenssit) sekä tiettyjä alasepsifejä verkostoja. Amerikan arviointiyhdistys (http://www.eval.org/) lienee eräs aktiivisemmista arviontutkimuksen yhdistäjistä."Arviointitutkimusta" tarkasteltaessa suomen kieli on sikäli hankala, että meillä arviointi-sanan alle menevät sujuvasti useat englanninkieliset käsitteet, joilla on omat konferenssinsa ja kannattajansa.

Arviointia toteuttavien instituutioiden verkostot

Maailmassa on useita erityyppisiä arviointiperinteitä ja arviointien tilaajia sekä niiden verkostoja. Erityyppisten arviointiperinteiden synnyinmaalla, Pohjois-Amerikassa ja erityisestä Yhdysvalloissa arviointiperinne on pitkällä, jossa sekä Government Accountability Office:n että Parlamentin arviointitoiminta on ollut arvostettua, joskaan ei kovin verkostoituvaa.

Maailman pankin arviointitoiminta, siihen liittyvät verkostot sekä puolueettomat arviointiryhmät ovat olleet usein referensseinä erityisesti kehittyvien maanosien arviointitoiminnassa (esim. http://ieg.worldbankgroup.org/content/ieg/en/home.html). Samaan kategoriaan kuuluu OECD:n DAC:n ylläpitämä verkosto- ja tietopankki, joka keskittyy kehittyvien maiden tuen arviointiin: http://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes/

Euroopassa Euroopan Komission arviointitoiminta on ollut varsin seikkaperäistä ja aktiivista ja sen koordinaatio on kehittynyt jatkuvasti. Euroopan komission edustajat ovat usein myös aktiivisesti mukana esim. yhdistysten konferensseissa mm. kutsuttuina puhujina.