puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Kirsi Hyytisen aloituspuheenvuoro: Arviointi palveluinnovaatioiden tukena: tulevaisuussuuntautunut, systeeminen ja monitoimijainen lähestymistapa

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.