puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Väitöskirjat

Hyytinen, K. (2017) Supporting service innovation via evaluation: a future oriented, systemic and multi-actor approach. Aalto University publication series Doctoral Dissertations 14/2017 VTT Science 146. Helsinki: Aalto University.

Laitinen, I. (2008) Autenttinen evaluaatioetiikka. Acta Universitatis Lapponiensis 133. Rovaniemi: Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Rajavaara, M. (2007) Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 84/2007. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

Roininen, J. (2012) Alue- ja yhdyskuntasuunnnittelun arvioinnin fragmentoitunut luonne ja eheyttäminen. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 2/2012. Helsinki: Aalto-yliopisto.

Räkköläinen, M. (2011) Mitä näytöt näyttävät? Luotettavuus ja luottamus ammatillisten perustutkintojen näyttöperusteisessa arviointiprosessissa. Tampere: Tarmpereen yliopisto.

Uusikylä, P. (2019) Endeavour to Find Evidence – The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Vataja, K. (2012) Kehittyvä työyhteisö. Itsearvioinnin hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä kunnallisessa sosiaalitoimessa. Tutkimuksia 86. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.