puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Strateginen linja

Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) uudisti strategiansa vuonna 2021.

Visio

Suomen Arviointiyhdistys on arviointiyhteisö, joka tukee arvioinnin keinoin yhteiskunnan ajankohtaisten, monialaisten ja viheliäisten ongelmien ratkaisemista.

Missio ja päämäärä

Suomen Arviointiyhdistys kokoaa ja osallistaa arviointitoimijoita sekä vahvistaa arviointiyhteisön osaamista ja arvioinnin yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Strategiset tavoitteet

  1. Arviointiyhteisön rakentaminen

  • Jäsenistö on ajan hermolla uudistuvasta arviointiajattelusta ja -toiminnasta
  • Jäsenten aktiivisuus lisääntyy
  • Arviointiyhteisön osaaminen laajentuu
  1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • Arviointi tuottaa tietoa merkittäviin yhteiskunnallisiin prosesseihin oikea-aikaisesti.
  • Kansallinen arviointipolitiikka 1.0 – syntyy ensimmäinen versio

Strategiset tavoitteet saadaan käytännön tekemisen tasolle konkreettisten  vuositavoitteiden avulla kahden päälinjamme, arviointiyhteisön rakentamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osalta.

Tavoitteena on kehittää ja syventää yhdistyksen nykyisiä  toimintamuotoja. Yhdistykselle laaditaan vuosittain erillinen toimintasuunnitelma.