puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Strateginen linja

Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) uudisti strategiansa vuonna 2016. Strategiauudistuksen taustatyönä toteutettiin jäsenkysely sekä haasteltiin yhteisöjäseniä.

Visio

Suomen Arviointiyhdistys on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä.

Missio ja päämäärä

Suomen Arviointiyhdistys edistää vuorovaikutteisesti arvioinnin teorian, käytäntöjen ja ymmärryksen kehittymistä sekä korkeatasoisen arviointitiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Päämääränämme on dynaamisen, oppivan ja kansainvälistyvän arviointikulttuurin vahvistuminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa.

Strateginen linja

SAYFES on:

  • Yhteisön rakentaja, verkottaja
  • Rekisterien kokoaja (arvioijat, arvioinnit, metodit, kirjallisuus jne.)
  • Arvotyöskentelijä
  • Olemassa olevien organisaatioiden, metodien ja tapahtumien hyödyntäjä

 

Tavoitteena on kehittää ja syventää yhdistyksen nykyisiä  toimintamuotoja. Yhdistykselle laaditaan vuosittain erillinen toimintasuunnitelma.