puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Uutisia

Vuoden 2023 Arvin päivän palkinto VNTEAS-tiimille, elämäntyöpalkinto Mikael Hildénille

Vuoden 2023 Arvin päivän palkinnon saaja on Valtioneuvoston kanslian VNTEAS-tiimi. Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä VN TEAS -toiminnalla tuotetaan tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja seurantatietoa valtioneuvoston päätöksenteon tietopohjan vahvistamiseksi ja päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Toimintaa on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2014 lähtien ja vuosien saatossa on valmistunut lähes 600 erilaista selvitystä tai arviointia politiikkasuosituksineen. Raati perusteli [...]

Arviointiyhdistys palkitsi Upright Oy:n ja Jari Stenvallin

Suomen Arviointiyhdistys palkitsi Upright Oy:n Arvin päivän palkinnolla 2022 sekä professori Jari Stenvallin elämäntyöpalkinnolla. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Tieteiden Talolla 1.12.2022, ja sitä pystyi seuraamaan myös etäyhteydellä. Tilaisuudessa kuultiin Upright Oy:n varatoimitusjohtaja Valtteri Vulkko esitteli Uprightin kehittämää liiketoiminnan nettovaikutusten eli vastuullisuuden kvantifiointiin liittyvää työkalua. Professori Jari Stenvallin puhe puolestaan käsitteli arvioinnin kehittymistä ja vakiintumisessa julkishallinnossa. Lisätietoa palkintojen [...]

Suomen Arviointiyhdistyksen ensimmäinen gradupalkinto Mirka Smolejlle

Mirka Smolej Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) on myöntänyt ensimmäisen kerran Vuoden arviointigradu -tunnustuspalkinnon (500 euroa) merkittävälle lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuneelle arviointiin liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinnon sai Mirka Smolej maisterintutkielmastaan ”Kirjallisuuskatsaus lähisuhdeväkivaltaa vähentävien interventioiden vaikuttavuudesta”. Sosiaalityön opinnäytetyö on tehty Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa.     Valintaperusteina painotettiin relevanssia arviointinäkökulmasta ja kontribuutiota arviointikentälle. Opinnäytetyön laatua arvioitiin [...]

Suomen Arviointiyhdistys myöntää ”Vuoden arviointigradu” -tunnustuspalkinnon vuonna 2022

Suomen Arviointiyhdistys haluaa edistää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista sekä hyödyllisen tiedon tuottamista arvioinnista Pro gradu -tutkielmalle myönnettävän tunnustuspalkinnon ”Vuoden arviointigradu” avulla. Palkinto myönnetään ensimmäisen kerran vuonna 2022. Gradupalkinto jaetaan Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä, jotka Hallinnon tutkimuksen seura ja Focus Localis järjestävät Kuopiossa 17.–18.11.2022. Vuoden arviointigradu Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) myöntää 500 euron arvoisen  tunnustuspalkinnon [...]

Metodipajassa tutustuttiin lainsäädännön ennakkoarviointiin

Suomen Arviointiyhdistys järjesti 13.10.2021 metodipajan ”Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi”. Metodipajassa kuultiin kehittämispäällikkö Tapani Kauppisen (THL) ja arviointineuvos Meri Virolaisen (lainsäädännön arviointineuvosto, VNK) esitykset . Esityksen lomassa parikymmentä osallistujaa keskusteli lainsäädännön ennakkoarvioinnin nykytilasta ja käytänteistä. Metodipajan esitykset löytyvät täältä: Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (Maria Salenius & Minna Tiili) Onko integroitu ja hajautettu ennakkoarviointi unelmaa vain? (Tapani Kauppinen) Vaikutusten ennakkoarviointi […]

Focus Localis -lehden arvioinnin teemanumero julkaistu

SAYFES osallistui Focus Localis -lehden teemanumeron 4/2020 “Osaavaa ja osallistavaa Suomea arvioimassa” toimittamiseen. Teemanumeron vierailevat päätoimittajat Suomen Arviointiyhdistyksestä olivat Kirsi Hyytinen ja Mari Räkköläinen, ja useat yhdistyksen jäsenet osallistuivat artikkeleiden, katsausten, puheenvuorojen ja kirja-arvostelujen laatimiseen. Arvioinnin teemanumerossa käsiteltiin muun muassa kokeilujen arviointia, päätösten vaikutusten ennakkoarviointia sekä hyvinvoinnin edistämisen arviointia. Linkki julkaisuun: Focus Localis 4-2020 Arvioinnin […]

The high-level political forum on sustainable development (HLPF) – sivutapahtuma arvioinnista 7.7.2021 klo 20-21.30

The high-level political forum on sustainable development (HLPF) pidetään 6-16.7.2021. Tämän yhteydessä järjestetään arviointiin liittyvä sivutapahtuma ‘Evaluation – an effective path towards the achievement of the 2030 agenda’, jossa puhujina ministeriöiden edustajia Suomesta, Nigeriasta, Costa Ricasta sekä Nepalista. Sivutapahtuma järjestetään Zoom-webinaarina keskiviikkona 7.7 klo 20 – 21.30 Suomen aikaa. Webinaarin linkki: https://unicef.zoom.us/j/94583101406  Lisätietoja webinaarista HLPF […]

Ehdota Arvin päivän palkinnon 2021 saajaa!

Kuka tai mikä taho on mielestäsi merkittävällä tavalla edistänyt arviointia ja arviointikulttuuria Suomessa vuosina 2020-21? Ehdota Arvin päivän palkinnon 2021 saajaa tästä Suomen Arviointiyhdistys SAYFES tuo esiin arviointien ja arviointitutkimuksen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa julkistamalla vuosittain Arvin päivänä 31.8. tunnustuksen merkittävästä arviointiteosta tai -julkaisusta. Tunnustus jaetaan tänä vuonna viidettä kertaa. Aikaisemmat Arvin päivän palkinnon saajat ovat […]

Metodipajassa pureuduttiin lainsäädännön jälkiarviointiin

Suomen Arviointiyhdistys järjesti 21.5.2021 metodipajan ”Lainsäädännön jälkiarvioinnin erityispiirteitä”. Metodipajassa kuultiin tutkimusjohtaja Petri Uusikylän (Vaasan yliopisto) ja tutkimusjohtaja Kati Rantalan (Helsingin yliopisto) esitys juuri päättyyneen VNTEAS-hankkeen Lainsäädännön jälkiarviointi ja sen merkitys: nykytilan analyysistä kehittämisehdotuksiin keskeisiä tuloksia. Esityksen lomassa parikymmentä osallistujaa keskusteli vilkkaasti pienryhmissä siitä, millä perusteella lainsäädännön jälkiarviointien kohteet tulisi valita sekä siitä, mitkä ovat lainsäädännön […]

Kevään ensimmäisessä metodipajassa opittiin museoiden itsearviointimallista ja vertaiskehittämisestä

Suomen Arviointiyhdistys järjesti 11.5.2021 metodipajan “Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotimintaa”, jossa opittiin itsearvioinnista ja vertaiskehittämisestä . Tilaisuudessa syvennettiin ja laajennettiin, jäsenistön pyynnöstä, joulukuussa 2020 kuultua esitystä museoiden itsearvioinnin mallia, joka palkittiin Arvin päivän palkinnolla 2020. Zoomilla järjestetyssä metodipajassa kuultiin Museoviraston erikoisasiantuntijoiden Eeva Teräsvirran ja Marianne Kosken sekä vs. osastonjohtaja Pirjo Hamarin esitykset “Museoiden itsearviointimallin evoluutio, yhteiskehittäminen […]