puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Arviointisuplementit vuosittain

Suomen Arviointiyhdistys julkaisi vuosittain arviointia käsittelevän suplementin Hallinnon Tutkimus -lehden liitteenä, joista suurimmasta osasta löytyy sähköinen versio joko yksittäisinä artikkeleina ja/tai kokonaisuudesta.

 

 

Lataa kaikki (.pdf)

Toimittaneet: Janne Roininen & Ville Valovirta

Janne Roininen & Ville Valovirta: Katse arviointiosaamiseen

Pekka Pesonen: Soveltavaa arviointitutkimusta ja kehityskumppanuutta Tekesin ohjelma-arviointien kehitysvaiheet ja asemointi tilaajan näkökulmasta

Riitta Seppänen-Järvelä & Katri Vataja: Kehittävän itsearvioinnin taidot, kyvykkyydet ja osaaminen. Empiirinen analyysi sosiaalitoimen työyhteisöistä

Kirsi Hyytinen, Jari Konttinen, Toni Ahlqvist, Antti Pelkonen & Torsti Loikkanen: Ennakoiva vaikuttavuusarviointi innovaatio-ohjelmien strategisessa johtamisessa ja arviointiosaamisen uudet tarpeet

Tiina Kontinen: Paradigmakeskustelut ja käytännön jännitteet. Kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen arviointiosaamisen haasteista

Sirkku Wallin & Liisa Horelli: Arvioinnin paikka alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa?

Pekka Kettunen: Sosiaalipalveluiden arviointitutkimus

Lataa kaikki (.pdf)

Toimittaneet: teknologiajohtaja, dosentti Tuomo Alasoini ja professori Jari Stenvall sekä Arviointiyhdistyksen edustajina Salme Sundquist ja Riitta-Liisa Lappeteläinen

Tuomo Alasoini, Jari Stenvall, Salme Sundquist, Riitta-Liisa Lappeteläinen: Esipuhe: Työelämän tutkimus- ja kehitystyö kohtaa arvioinnin – yhteiseksi hyödyksi

Simo Aho: Miksi työvoimapoliittisten toimenpiteiden mitattu vaikuttuvuus on keskimäärin alhainen? Työllistyvyyden parantamispyrkimysten arvioinnin keskeisten ongelmien tarkastelua

Anu Kajamaa, Hannele Kerosuo & Yrjö Engeström: Työelämän kehittämisprojektien seuraamusten jäljillä – uusi näkökulma arviointitutkimukseen

Katri Kallio & Eveliina Saari: Mitä tutkijat oppivat tutkimuksensa hyödyntäjiltä?
– kehittävän vaikuttavuusarvioinnin kokeilu soveltavan tutkimustyön kehittämisessä

Karoliina Jarenko & Janne Roininen: Työelämän kehittämisarviointi yliopistosektorilla
– Kohti henkilöstölähtöisempiä arviointi- ja palautejärjestelmiä

Terttu Pekkarinen: Realistinen arviointi ja organisaatiotutkimus – näkymätön näkyväksi?

Lataa kaikki (.pdf)

Toimittanut: Liisa Horelli

Liisa Horelli: Vaikuttavuusarviointi mantrana ja kamppailulajina

Hannu Simola & Risto Rinne: Koulutuksen laadunarvioinnin yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimisesta

Marketta Rajavaara: Vaikuttavuuden tietokulttuurit

Petteri Paasio: Yleinen ja erityinen viitekehys arvioinnista

Juha Koivisto & Riitta Haverinen: Systemaattiset tutkimuskatsaukset vaikuttavuuden arvioinnin välineenä sosiaalialalla

Lataa kaikki (.pdf)

Toimittanut: Riitta Seppänen-Järvelä

Riitta Seppänen-Järvelä: Arviointitiedon käyttö – hyviä esimerkkejä, hukattuja mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita

Ville Valovirta & Mari Hjelt: Onnistumista punniten, tulevaa luodaten. Arviointi ja ennakointi strategisen päätöksenteon tukena innovaatio- ja teknologiapolitiikan esimerkkien valossa

Jari Stenvall, Vuokko Niiranen & Ismo Lumijärvi: Edustuksellisuus tuloksellisuusarvioinnissa – Yt-elimet ja osallisuus kunnallisessa tuloksellisuusarvioinnissa

Katri Vataja: Arvioijan monet roolit ja mahdollisuudet arviointiprosessin hyödyntämisessä

Olli Kemppainen: Kouluarvioinnit tulivat julkisiksi. Journalismin tehtävänä on kertoa yleisölle olennaisista asioista

Kirsti Stenvall: Arviointi ja koulutuksen tulosohjaus – kommenttipuheenvuoro

Katju Holkeri: Kouluarvioinnit julkisiksi – kommentti

Lataa kaikki (.pdf)

Toimittanut: Petri Virtanen

Four Approaches to Contemporary Finnish Evaluation:
Educational System Intervention Theory, Process Use and Case Study.

Petri VirtanenPreface

Riitta Seppänen-JärveläHow to promote organizational development through internal process-evaluation?

Petri VirtanenBig Conclusions with Small N’s? Case Study as a Method in Evaluation Reaseach

Pertti AhonenSocial Aspects in the Governance of a System Education. A Thematic parallel Evaluation

Per Mickwitz: Effectiveness Evaluation of Environmental Policy. The Role of Intervention Theories