puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Ajankohtaista yhdistyksestä

Ajankohtaista yhdistyksestä

Suomen Arviointiyhdistyksen ensimmäinen gradupalkinto Mirka Smolejlle

Mirka Smolej Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) on myöntänyt ensimmäisen kerran Vuoden arviointigradu -tunnustuspalkinnon (500 euroa) merkittävälle lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuneelle arviointiin liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinnon sai Mirka Smolej maisterintutkielmastaan ”Kirjallisuuskatsaus lähisuhdeväkivaltaa vähentävien interventioiden vaikuttavuudesta”. Sosiaalityön opinnäytetyö on tehty Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa.     Valintaperusteina painotettiin relevanssia arviointinäkökulmasta ja kontribuutiota arviointikentälle. Opinnäytetyön laatua arvioitiin [...]

Yhteiseen ymmärrykseen hyvinvointialueiden ja kuntien palveluiden vaikuttavuudesta

Jyväskylän kaupuginreviisori Tarja Saarelainen ja Tampereen kaupunginreviisori Erja Viitala pohtivat blogissaan hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön tärkeyttä palveluiden vaikuttavuuden edistämisessä ja tarkastuslautakuntien roolia tuottaa hyödyllistä arviointitietoa vaikuttavuuden toteutumisesta.   Toukokuussa 2022 pidettiin Kansallinen vaikuttavuus -seminaari, jossa pohdittiin hyvinvointialueiden tehtävää palveluiden vaikuttavuuden vahvistamisessa ja vaikuttavuusperusteisten palveluiden hankinnassa. Vaikuttavuuden tavoittelu ei sinänsä ole uusi asia, sillä myös julkisten [...]

SAYFES Arvioinnin aamukahvit – oppeja EES 2022 konferenssista

SAYFES järjestää arvioinnin aamukahvit European Evaluation Societyn (EES) 2022 konferenssin opeista ja arvioinnin uusista tuulista. Keskustelemme konferenssin inspiroimana arvioinnin ja arvioitsijoiden roolista yhteiskunnallisessa muutoksessa ja siitä, miten arvioinnin on uudistuttava. Keskustelijoina ovat Maria Kontro (arviointikonsultti), Petra Mikkolainen (Niras) ja Rose Thompson Coon (Sitra). Paneelin jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Milloin: perjantai 23. syys 2022 [...]

Arvin päivän palkinto 2022 Upright Oy:lle, elämäntyöpalkinnon saa Jari Stenvall

Suomen Arviointiyhdistys jakaa kuudennen kerran Arvin päivänä 31.8. palkinnon merkittävästä arviointiteosta. Tunnustusta varten yhdistys pyysi kaikkia halukkaita nimeämään henkilön, yhteisön, teon tai julkaisun, joka on merkittävällä tavalla edistänyt arviointia ja arviointikulttuuria Suomessa kuluneen vuoden aikana. Tänä vuonna jaetaan toista kertaa myös elämäntyöpalkinto, joka koskee pitkäaikaista ansiokasta toimintaa arvioinnin edistämisessä. Sekä tunnustus- että elämäntyöpalkintojen valintakriteereinä olivat: vaikutus [...]

Suomen Arviointiyhdistyksen vuosikokous pidettiin huhtikuussa

SAYFES on piti sääntömääräisen vuosikokouksen 26.4.2022. Vuosikokouksen yhteydessä TkT Kirsi Hyytinen piti alustuksen aiheesta "Systeemisyys ja kokonaiskestävyyden arviointi". Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mari Räkköläinen Karvista ja varapuheenjohtajaksi valittiin Pinja Parkkonen Sitrasta. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Sari Rannanpää Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä ja rahastonhoitajana Kirsi Hyytinen VTT:stä. Lisäksi hallitukseen saatiin mukaan uusia arvioinnin asiantuntijoita. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä [...]

Kenelle Arvin päivän palkinto 2022?

Kuka tai mikä on mielestäsi merkittävällä tavalla edistänyt arviointia ja arviointikulttuuria Suomessa vuosina 2021-22? Nimeä oma ehdokkaasi Arvin päivän palkinnon 2022 saajaksi tästä     Suomen Arviointiyhdistys SAYFES tuo esiin arviointien ja arviointitutkimuksen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa julkistamalla vuosittain Arvin päivänä 31.8. tunnustuksen merkittävästä arviointiteosta tai -julkaisusta. Tunnustus jaetaan tänä vuonna viidettä kertaa. Aikaisemmat Arvin päivän [...]

Tervetuloa vuosikokoukseen 26.4.2022 klo 17-19

Suomen Arviointiyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 26.4.2021 klo 17– 19 – osallistua voi joko Zoomilla tai paikan päällä Helsingissä (Fredrikinkatu 55) Vuosikokouksen alussa kuullaan Kirsi Hyytisen alustus "Systeemisyys ja kokonaiskestävyyden arviointi" Ilmoittaudu kokoukseen täällä. Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

In Memoriam Johanna Nurmi

Suomalaisen arviointitoiminnan ja julkisen hallinnon rohkea uudistaja Johanna Nurmi on poissa. Johanna menehtyi 4.12.2021 Helsingissä. Tasavallan presidentti oli juuri myöntänyt finanssineuvos Johanna Nurmelle itsenäisyyspäivänä luovutettavan Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin tunnustuksena hänen työstään Suomen hyväksi. Johanna Nurmi oli yksi Suomen Arviointiyhdistyksen perustajista, pitkäaikainen yhdistyksen sihteeri ja hallituksen jäsen. Vuosina 2015–2018 Nurmi toimi Suomen arviointiyhdistyksen puheenjohtajana. […]

Arviointiyhdistys palkitsi Karvin ja Liisa Horellin

Suomen Arviointiyhdistys palkitsi Kansallisen koulutuksen arviointtikeskuksen (Karvi) Arvin päivän palkinnolla 2021 sekä dosentti Liisa Horellin yhdistyksen ensimmäistä kertaa myöntämällä elämäntyöpalkinnolla. Pienimuotoinen palkintojenjakotilaisuus järjestettiin 8.12.2021, ja sitä pystyi seuraamaan myös etäyhteydellä. Tilaisuudessa kuultiin Karvin johtaja Harri Peltoniemen esitys Karvin arvioinnin periaatteista, käytännöistä sekä painopisteistä. Lisäksi Liisa Horelli puhui arvioivasta ajattelusta elämänasenteena ja innosti kuulijoita kompleksisuden arviointiin. [...]

Suomalaisesityksiä European Evaluation Societyn konferenssissa

European Evaluation Society järjesti virtuaalikonferenssin EES Goes Virtual: Evaluation in an Uncertain World: Complexity, Legitimacy and Ethics syyskuussa. Konferenssissa kuultiin myös suomalaisesityksiä.   Liisa Horellin esitys Liisa Horelli osallistui EES-konferenssissa Asela Kalugampitiyan, Asian Evaluation Associationin (APEA) puheenjohtajan, järjestämään roundtableen. Keskustelun aiheen oli kysymys siitä, miten voidaan edistää kestävään kehitykseen liittyvää arviointia erityisesti parlamentaarikkojen parissa. Kehittyvissä […]