puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Ajankohtaista yhdistyksestä

Ajankohtaista yhdistyksestä

SAYFES Methods Workshop “Comparative Analysis of Chinese and Finnish Evaluation Institutions in Education” on Wednesday 5.6.2024 at 3-5 pm

We are pleased to extend a warm invitation to the Finnish Evaluation Society's international workshop to hear the results of the research and discuss evaluation approaches and methods in China and Finland. The lecturer of the workshop is Dr. Zhou Xingguo, a visiting researcher from the University of Turku, Institute for Advanced Studies (TIAS). Dr. Zhou [...]

Suomen Arviointiyhdistyksen vuosikokouksen 2024 kuulumisia

Suomen Arviointiyhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksen 13.3.2024. Vuosikokouksen yhteydessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton vaikuttamistyön johtaja Esa Iivonen piti alustuksen “Lapsivaikutusten arvioinnista ja sen erityispiirteistä”. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mari Räkköläinen Karvista ja varapuheenjohtajaksi valittiin Hannele Seppälä Karvista. Yhdistyksen sihteerinä aloittaa Karin Creutz Helsingin yliopistosa ja rahastonhoitajaksi siirtyy Sari Rannanpää NordEval Oy:stä. Kokonaisuudessaan Suomen Arviointiyhdistyksen hallitus uudistui - runsaasti uusia [...]

Tunnelmia Suomen Arviointiyhdistyksen seminaarista 13.12.2023

Suomen Arviointiyhdistyksen vuosi 2023 huipentui joulukuun arviointiseminaariin, jonka vihdoin toteutimme muutaman vuoden tauon jälkeen. Seminaari “Ennakointi ja arviointi käsikynkässä tiedolla johtamisen tukena” osoittautui aiheeltaan ajankohtaiseksi ja sai Tieteiden talon salin täyteen osallistujia. Ennakoinnilla ja arvioinnilla on paljon yhteisiä haasteita ja pyrkimyksiä. Ratkaisuja ja uusia ideoita tiedon hyödyntämiseksi voi löytyä niiden synergiasta ja yhteensovittamisesta - käsikynkästä. [...]

Suomen Arviointiyhdistyksen seminaari “Ennakointi ja arviointi käsikynkässä tiedolla johtamisen tukena” 13.12.2023

Suomen Arviointiyhdistys järjestää arviointiseminaarin “Ennakointi ja arviointi käsikynkässä tiedolla johtamisen tukena” keskiviikkona 13.12. klo 14 - 19 Tieteiden Talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Seminaarin ohjelma 13.30  Kahvitarjoilu Tieteiden talolla 14.00  Avauspuheenvuoro. Mari Räkköläinen, Suomen Arviointiyhdistyksen puheenjohtaja 14.30  Alustus:  Ennakointia hyödyntävä arviointi muutoksen tukena. Rose Thompson Coon, Sitra 15.00  Paneelikeskustelu: Ennakointi ja arviointi organisaation strategisena tietona ja [...]

SAYFES vertaileva metodipaja “Kehittävä arviointi ja tilivelvollisuutta painottava arviointi” maanantaina 20.11.2023 klo 16:00-17:30

Suomen Arviointiyhdistys järjestää vertailevan metodipajan kehittävästä arvioinnista ja tilivelvollisuutta painottavasta arvioinnista maanantaina 20.11 klo 16-17.30 Teamsissä. Metodipajassa vertaillaan tilivelvollisuutta painottavan arvioinnin ja kehittävän arvioinnin piirteitä käytännön kokemusten kautta. Tavoitteena on tunnistaa lähestymistapojen mahdollisuuksia ja rajoituksia. Lisäksi pohditaan, mitä opittavaa sekä pohtia, mitä opittavaa niillä tai arvioinnin lähestymistavoilla on toisiltaan ja miten ne ovat arviointitoiminnassa yhteydessä [...]

Arvin päivän palkinto 2023 – nimeä ehdokkaasi!

Kuka tai mikä on mielestäsi merkittävällä tavalla edistänyt arviointia ja arviointikulttuuria Suomessa vuosina 2022–23? Nimeä oma ehdokkaasi Arvin päivän palkinnon 2023 saajaksi tästä Suomen Arviointiyhdistys SAYFES tuo esiin arviointien ja arviointitutkimuksen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa julkistamalla vuosittain Arvin päivänä 31.8. tunnustuksen merkittävästä arviointiteosta tai -julkaisusta. Tunnustus jaetaan tänä vuonna kuudetta kertaa. Aikaisemmat Arvin päivän palkinnon saajat [...]

Metodipaja “Kehittävä arviointi– mahdollisuuksia, haasteita ja oppeja menetelmän vaikuttavuudesta” pe 26.5.2023 klo 9:30-11:00

Tervetuloa Suomen Arviointiyhdistyksen metodipajaan “ Kehittävä arviointi– mahdollisuuksia, haasteita ja oppeja menetelmän vaikuttavuudesta”! Alustajina Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (Karvi) arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen ja arviointineuvos Mari Räkköläinen, jotka kertovat kehittävästä arvioinnista, sen soveltamisesta kansallisessa arvioinnissa ja haastavat keskustelemaan tämän lähestymistavan vaikuttavuudesta. Case-esimerkkinä tarkastellaan koulupoissaoloihin liittyvää Karvin toteuttamaa kansallista arviointia 2021–2023. Ohjelma 09.00  Kahvitarjoilu Tieteiden talolla (sali 207) [...]

Metodipaja “Systeemidynaaminen mallinnus vaikuttavuuden arvioinnissa” to 11.5.2023 klo 16:00-17:30

Tervetuloa Suomen Arviointiyhdistyksen Metodipajaan “Systeemidynaaminen mallinnus vaikuttavuuden arvioinnissa”! Metodipajassa VTT:n väitöskirjatutkija Henri Wiman alustaa systeemidynaamisesta mallinnuksesta vaikuttavuuden arvioinnista ja esittelee systeemidynaamisuuden esimerkkejä, mahdollisuuksia ja rajoitteita. Ohjelma 15.45  linjat aukeavat, tekninen tsekki 16.00  Tervetuloa metodipajaan! 16.10  Alustus: Kompleksisuus ja systeemidynamiikka 16.40  Kysymyksiä ja keskustelua 17.30 Tilaisuus päättyy Metodipaja järjestetään etäyhteydellä Teams -alustalla. Metodipajan esitys löytyy SAYFES:n [...]

Suomen Arviointiyhdistyksen ensimmäinen gradupalkinto Mirka Smolejlle

Mirka Smolej Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) on myöntänyt ensimmäisen kerran Vuoden arviointigradu -tunnustuspalkinnon (500 euroa) merkittävälle lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuneelle arviointiin liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinnon sai Mirka Smolej maisterintutkielmastaan ”Kirjallisuuskatsaus lähisuhdeväkivaltaa vähentävien interventioiden vaikuttavuudesta”. Sosiaalityön opinnäytetyö on tehty Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa.     Valintaperusteina painotettiin relevanssia arviointinäkökulmasta ja kontribuutiota arviointikentälle. Opinnäytetyön laatua arvioitiin [...]

Yhteiseen ymmärrykseen hyvinvointialueiden ja kuntien palveluiden vaikuttavuudesta

Jyväskylän kaupuginreviisori Tarja Saarelainen ja Tampereen kaupunginreviisori Erja Viitala pohtivat blogissaan hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön tärkeyttä palveluiden vaikuttavuuden edistämisessä ja tarkastuslautakuntien roolia tuottaa hyödyllistä arviointitietoa vaikuttavuuden toteutumisesta.   Toukokuussa 2022 pidettiin Kansallinen vaikuttavuus -seminaari, jossa pohdittiin hyvinvointialueiden tehtävää palveluiden vaikuttavuuden vahvistamisessa ja vaikuttavuusperusteisten palveluiden hankinnassa. Vaikuttavuuden tavoittelu ei sinänsä ole uusi asia, sillä myös julkisten [...]