puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Yhteystiedot

Mari Räkköläinen, Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFES puheenjohtaja 

Arviointineuvos, KARVI

email. puheenjohtaja(at)sayfes.fi

p. +358 50 357 7435

”Minulla on ilo ja kunnia toimia nyt kolmatta kautta Suomen Arviointiyhdistyksen puheenjohtajana. Arviointiyhteisöllä on keskeinen merkitys määritettäessä, mitä arviointi on tässä kompleksisessa yhteiskunnassamme. Niinpä yhdistys on merkittävä ikkuna arvioinnin moninaiseen maailmaan ja sillä on monia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Minulle arviointi merkitsee nimenomaan läpinäkyvyyttä, osallisuutta ja muutosvoimaa. Ja ajattelen, että arvioinnista pitää seurata lopulta aina jotakin hyvää. Erityisen tärkeänä pidän arvioinnin merkityksen vahvistamista osana tietoperustaisuutta, päätöksentekoa ja demokraattisia prosesseja.

Työskentelen arviointineuvostossa Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa Karvissa. Olen myös työskennellyt ulkoministeriössä kehitysyhteistyön arvioinnin parissa. Olen tehnyt pitkään käytännön arviointityötä, ollut arvioijana ja johtanut kansallisia arviointeja, kirjoittanut monia arviointiraportteja ja tehnyt väitöskirjani luottamuksesta ja luotettavuudesta arviointiprosessissa. Ja matka jatkuu arvioinnin parissa, uskon niin.”

Sari Rannanpää, Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFES sihteeri

Johtava asiantuntija, MDI Public Oy

email. sihteeri(at)sayfes.fi

p. +358 50 523 6872

”Työskentelen Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä johtavana asiantuntijana, erityisesti maaseutu-, paikallis- ja aluekehittämisen sekä niiden arvioinnin parissa Suomessa ja Euroopassa. Arviointien tekemisen lisäksi toteutan myös erilaisia arviointiin ja itsearviointiin liittyviä koulutuksia sekä olen mukana EU:n osarahoittamien maaseutuohjelmien arviointimenetelmien kehittämisessä. Taustaltani olen valtiotieteilijä. Arviointityö tuo mahdollisuuksia oppia uusia asioita syvällisesti sekä tukea erilaisten asiakkaiden päätöksentekoa sekä prosessien kehittämistä. Koen myös tärkeänä asiakkaiden ja sidosryhmien arviointiosaamisen kasvattamisen sekä tietoon perustuvan päätöksenteon periaatteiden viemisen käytäntöön.” 

Annukka Berg, SAYFES hallituksen jäsen

Erikoistutkija, Suomen Ympäristökeskus SYKE

”Olen poikkisektoraalisten ohjelmien ja kestävyyskysymysten arviointiin erikoistunut tutkija (VTT), jolla on yli 15 vuoden työura paitsi akateemisessa maailmassa myös politiikan, hallinnon ja viestinnän tehtävissä. Viime vuodet olen työskennellyt Suomen ympäristökeskus SYKEssä, jossa tämänhetkinen kotipesäni sijaistee Kestävän kiertotalouden strategisessa ohjelmassa. Väitöskirjassani The Multiple Faces of a Sustainability Strategy (2012) kehitin laaja-alaisten ohjelmien erilaisiin käyttöihin perustuvan analyysi- ja arviointimenetelmän.  Viime aikojen merkittävimmät arviointihankkeeni ovat liittyneet muun muassa Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiin ja kehittämiseen (POLKU2030, 2019) sekä Kiertotalouden strategisen ohjelman arviointiin (2021). Kehittävät ja osallistavat arviointimenetelmät ovat lähellä sydäntäni, ja tavoitteena on tehdä arvioinnista elimellinen osa suomalaista hallintotapaa.”

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Kirsi Hyytinen, SAYFES hallituksen jäsen

Arvioinnin erityisasiantuntija, VTT, strategy and business intelligence

”Työskentelen VTT Oy:ssä arvioinnin erityisasiantuntijana. Minulla on yli 15 vuoden kokemus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta niin tutkijan, arvioitsijan kuin arvioinnin kehittäjän rooleista. Vuonna 2017 julkaistussa väitöskirjassaan kehitin uudenlaisen arvioinnin lähestymistavan tukemaan palveluinnovaatioiden kehittämistä. Väitöskirjani otsikko: “Supporting service innovation via evaluation: future oriented, systemic and multi-actor approach”.

Nina K. Hietakangas, SAYFES hallituksen jäsen

Arviointipäällikkö, Sininauhaliitto

email. nina.k.hietakangas(at)sininauha.fi

p. +358 40 581 3952

Olen toiminut arvioinnin parissa vuodesta 2004 lähtien. Minua on aina kiinnostanut se, miten asioita voisi parantaa. Arviointi antaa tähän keinoja ja arvioinnin avulla onnistumiset ja epäkohdat on mahdollista löytää. Arvioinnin pitäisikin kulkea toiminnan mukana yhtenä ohjaustyökaluna. Kertyvä arviointitieto parantaa työprosessia ja suuntaa voimavaroja oikein. Projektien ja toiminnan arviointien ohella olen kehittänyt arvioinnin pragmaattisia menetelmiä mm. itsearviointiin. Näen tärkeänä, että itsearviointitieto otetaan osaksi arvioinnin kokonaisuutta.

Työskentelen järjestökentällä Sininauhaliiton arviointipäällikkönä. Tehtäviini kuuluu kehittämistyön, järjestötyön ja projektien arviointiprosessien koordinointi ja ohjaus, menetelmien suunnittelu, strategisen arviointiedon tuottaminen sekä arviointikonsultointi ja -koulutus. Yhteistyökumppaneitani ovat kolmannen ja julkisen sektorin toimijat sekä yritykset. Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri sekä valtiotieteiden maisteri. Kauppatieteilijänä merkittävin työkokemukseni syntyi suuryrityksistä, jossa toimin rahoituksen alalla. Myöhemmin opiskelin valtiotieteilijäksi sosiaalipsykologia pääaineenani. Työkokemusta on kertynyt myös aikuiskoulutuksen ja konsultoinnin alalta. Molempia koulutuksiani voin hyödyntää nykyisessä työssäni erinomaisesti.”

 

Kari.I Mattila, SAYFES hallituksen jäsen

Erityisasiantuntija, Johtajuustaito.fi Oy

p. 0400 428 950

email. kari(at)johtajuustaito.fi

Kari on erityisesti oppilaitosten arvioinnin ja järjestelmien asiantuntija, joka on kehittänyt laatujärjestelmiä ja laatujohtamista sekä perusopetuksen että toisen asteen oppilaitoksissa. Hän on sertifioitu laatujärjestelmä asiantuntija ja hän on tehnyt arviointeja monissa eri konteksteissa. Ennakoiva arviointi ja YVA lähtöinen toiminta ovat Karin intohimona ja osaamisen ytimessä. Kari on myös vahvasti tunneälyyn kouluttautunut ja pystyy sen myötä tuomaan arviointitilanteisiin ja maailmaan humaanin vaikuttavuuden näkökulmaa.

Pinja Parkkonen, SAYFES hallituksen jäsen (hallituksen varapuheenjohtaja)

Asiantuntija, Sitra

Pekka Salminen, SAYFES hallituksen jäsen

Johtava tuloksellisuustarkastaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)

email. pekka.salminen(at)diskurssi.fi

p. +358 50 5141 608

”Olen syyskuusta 2019 alkaen toiminut Valtiontalouden tarkastusvirastossa erityisesti ympäristökysymyksiin liittyvissä tuloksellisuustarkastustehtävissä. Aiemmin olen työskennellyt varsinkin ympäristöalan kehitysyhteistyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin parissa muun muassa projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa (2007-2019), konsulttina Diskurssi Oy:ssä (2003-2007) ja ympäristöalan neuvonantajana ulkoministeriössä (1995-2003). Erilaisten hankkeiden ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi, siihen liittyvä koulutus sekä EU-rahoitteisten ohjelmien arviointi ovat jossain vaiheessa kuuluneet työtehtäviini. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM) Helsingin yliopistosta, jossa pääaineeni oli ympäristönsuojelutiede.”

Hallituksen varajäsenet:

Kaisa Lähteenmäki-Smith, kehitysjohtaja, MDI Public Oy

Pekka Pesonen, johtava asiantuntija, Business Finland

Mika Puukko, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Maria Salenius, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Minna Tiili, arviointipäällikkö, Helsingin kaupungin tarkastusvirasto

Petri Uusikylä, toimitusjohtaja, Frisky & Anjoy Oy

Hallituksen asiantuntijajäsenet:

Mervi Aalto-Kallio, erityisasiantuntija, Soste

Kimmo Halme, toimitusjohtaja, 4Front

Liisa Horelli, dosentti, Aalto-yliopisto

Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Petra Mikkolainen, senior consultant, Niras International Consulting

Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group

Nuppu Rouhiainen, business coach, Business Finland

Anu Räisänen, TtT

Riitta Seppänen-Järvelä, tutkimuspäällikkö, Kela

Katri Vataja, johtaja, Strategia ja Ennakointi, Sitra