puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Yhteystiedot

Mari Räkköläinen, Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFES puheenjohtaja 

Arviointineuvos, KARVI

email. puheenjohtaja(at)sayfes.fi

p. +358 46 9220622

”Minulla on ilo ja kunnia toimia nyt neljättä kautta Suomen Arviointiyhdistyksen puheenjohtajana. Arviointiyhteisöllä on keskeinen merkitys määritettäessä, mitä arviointi on tässä kompleksisessa yhteiskunnassamme. Niinpä yhdistys on merkittävä ikkuna arvioinnin moninaiseen maailmaan ja sillä on monia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Minulle arviointi merkitsee nimenomaan läpinäkyvyyttä, osallisuutta ja muutosvoimaa. Ja ajattelen, että arvioinnista pitää seurata lopulta aina jotakin hyvää. Erityisen tärkeänä pidän arvioinnin merkityksen vahvistamista osana tietoperustaisuutta, päätöksentekoa ja demokraattisia prosesseja.

Työskentelen Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa Karvissa. Tällä hetkellä keskityn erityisesti strategiamme uudistamistyöhön ja uuden arviointiohjelman valmisteluun. Lisäksi kehitän tilausarviointitoimintaamme yhdessä yksiköittemme kanssa. Olen myös työskennellyt ulkoministeriössä kehitysyhteistyön arvioinnin parissa. Olen tehnyt pitkään käytännön arviointityötä, ollut arvioijana ja johtanut kansallisia ja kansainvälisiä arviointeja, kirjoittanut monia arviointiraportteja ja tehnyt väitöskirjani luottamuksesta ja luotettavuudesta arviointiprosessissa. Viimeksi olen pohtinut, miten arvioijan rooli muuttuu maailman parantajaksi tässä systeemisessä murroksessa. Matka jatkuu arvioinnin parissa, uskon niin.”.”

Sari Rannanpää, Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFES sihteeri, hallituksen varajäsen

Yrittäjä, Erikoistutkija

email. sihteeri(at)sayfes.fi

p. +358 50 523 6872

”Perustin vuonna 2023 NordEval Oy:n, missä työskentelen paikallis-, maaseutu-, ja aluekehittämisen sekä niiden arvioinnin parissa Suomessa ja Euroopassa. Arviointien tekemisen lisäksi toteutan myös erilaisia arviointiin ja itsearviointiin liittyviä koulutuksia sekä olen mukana EU:n osarahoittamien maaseutuohjelmien arviointimenetelmien kehittämisessä. Taustaltani olen valtiotieteilijä. Arviointityö tuo mahdollisuuksia oppia uusia asioita syvällisesti sekä tukea erilaisten asiakkaiden päätöksentekoa sekä prosessien kehittämistä. Koen myös tärkeänä asiakkaiden ja sidosryhmien arviointiosaamisen kasvattamisen sekä tietoon perustuvan päätöksenteon periaatteiden viemisen käytäntöön.” 

Kirsi Hyytinen, SAYFES hallituksen jäsen

Arvioinnin erityisasiantuntija, VTT, strategy and business intelligence

”Työskentelen VTT Oy:ssä arvioinnin erityisasiantuntijana. Minulla on yli 15 vuoden kokemus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta niin tutkijan, arvioitsijan kuin arvioinnin kehittäjän rooleista. Vuonna 2017 julkaistussa väitöskirjassaan kehitin uudenlaisen arvioinnin lähestymistavan tukemaan palveluinnovaatioiden kehittämistä. Väitöskirjani otsikko: “Supporting service innovation via evaluation: future oriented, systemic and multi-actor approach”.

Nina K. Hietakangas, SAYFES hallituksen jäsen

Yrittäjä, Akron Consulting Oy

email. toimisto(at)akron.fi

p. +358 40 581 3952

Olen toiminut arvioinnin parissa vuodesta 2004 lähtien. Minua on aina kiinnostanut se, miten asioita voisi parantaa. Arviointi antaa tähän keinoja ja arvioinnin avulla onnistumiset ja epäkohdat on mahdollista löytää. Arvioinnin pitäisikin kulkea toiminnan mukana yhtenä ohjaustyökaluna. Kertyvä arviointitieto parantaa työprosessia ja suuntaa voimavaroja oikein. Projektien ja toiminnan arviointien ohella olen kehittänyt arvioinnin pragmaattisia menetelmiä mm. itsearviointiin. Näen tärkeänä, että itsearviointitieto otetaan osaksi arvioinnin kokonaisuutta.

Työskentelin aiemmin järjestökentällä Sininauhaliiton arviointipäällikkönä. Tehtäviini kuului kehittämistyön, järjestötyön ja projektien arviointiprosessien koordinointi ja ohjaus, menetelmien suunnittelu, strategisen arviointiedon tuottaminen sekä arviointikonsultointi ja -koulutus. Vuodesta 2022 lähtien olen toiminut yrittäjänä Akron Oy:ssä. Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri sekä valtiotieteiden maisteri. Kauppatieteilijänä merkittävin työkokemukseni syntyi suuryrityksistä, jossa toimin rahoituksen alalla. Myöhemmin opiskelin valtiotieteilijäksi sosiaalipsykologia pääaineenani. Työkokemusta on kertynyt myös aikuiskoulutuksen ja konsultoinnin alalta. Molempia koulutuksiani voin hyödyntää nykyisessä työssäni erinomaisesti.”

 

Kari.I Mattila, SAYFES hallituksen jäsen

Erityisasiantuntija, Johtajuustaito.fi Oy

email. kari(at)johtajuustaito.fi

p. 0400 428 950

Kari on erityisesti oppilaitosten arvioinnin ja järjestelmien asiantuntija, joka on kehittänyt laatujärjestelmiä ja laatujohtamista sekä perusopetuksen että toisen asteen oppilaitoksissa. Hän on sertifioitu laatujärjestelmä asiantuntija ja hän on tehnyt arviointeja monissa eri konteksteissa. Ennakoiva arviointi ja YVA lähtöinen toiminta ovat Karin intohimona ja osaamisen ytimessä. Kari on myös vahvasti tunneälyyn kouluttautunut ja pystyy sen myötä tuomaan arviointitilanteisiin ja maailmaan humaanin vaikuttavuuden näkökulmaa.

Pinja Parkkonen, SAYFES hallituksen jäsen (hallituksen varapuheenjohtaja)

Asiantuntija, Sitra

Tiina PiiroinenTiina Piiroinen, SAYFES hallituksen jäsen

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

email: tiina.piiroinen[at]syke.fi

Työskentelen tutkijana Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa, jossa tehtäväni kohdistuvat ensisijaisesti politiikka-arviointien laajaan kenttään. Olen työskennellyt erityisesti viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien sekä lainsäädännön ennakkovaikutusten arviointien parissa mutta tarkastellut myös ympäristötutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. SYKEllä olen työskennellyt vuodesta 2020 lähtien. Ennen SYKElle tuloa työskentelin noin kymmenen vuoden ajan YK:n ympäristöohjelman (UNEP) arviointiyksikössä Nairobissa. Tehtäviini kuului laajasti UNEP:n strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden arvioinnit, joiden keskeisenä päämääränä oli organisaation kehittäminen, oppiminen sekä läpinäkyvyyden vahvistaminen. Taustaltani olen filosofian tohtori (biologia)

Minna Tiili, SAYFES hallituksen jäsen

Arviointipäällikkö, Helsingin kaupungin tarkastusvirasto

Työskentelen arviointipäällikkönä Helsingin kaupungin tarkastusvirastossa. Toteutamme kuntalain mukaista tarkastuslautakunnan arviointitehtävää eli arvioimme, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Pääosa työstämme on kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumisen arviointia. Urani alussa tutkijana ja työskennellessäni VTV:llä tuloksellisuustarkastajana arvioin valtionhallinnon kehittämishankkeita kuten valtion tuottavuusohjelmaa. Väitöskirjassani vuonna 2008 arvioin, onko ministereistä tullut strategisia johtajia uuden julkisjohtamisen periaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä pääosin koordinoin arviointitoimintaa, mutta teen myös itse arviointia kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisesta.

Hallituksen varajäsenet:

Kaisa Lähteenmäki-Smith, johtava asiantuntija, MDI Public Oy

Ville Nieminen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Pekka Pesonen, johtava asiantuntija, Business Finland

Mika Puukko, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Sari Rannanpää, johtava asiantuntija, MDI Public Oy

Petri Uusikylä, toimitusjohtaja, Frisky & Anjoy Oy

Hallituksen asiantuntijajäsenet:

Mervi Aalto-Kallio, erityisasiantuntija, Soste

Kimmo Halme, toimitusjohtaja, 4Front

Liisa Horelli, dosentti, Aalto-yliopisto

Petra Mikkolainen, senior consultant, Niras International Consulting

Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group

Pekka Salminen, johtava tuloksellisuustarkastaja, VTV

Riitta Seppänen-Järvelä, tutkimuspäällikkö, Kela

Katri Vataja, johtaja, Strategia ja Ennakointi, Sitra