puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Yhteystiedot

Mari Räkköläinen, Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFES puheenjohtaja 

Arviointineuvos, KARVI

email. puheenjohtaja(at)sayfes.fi

p. +358 46 9220622

”Minulla on ilo ja kunnia toimia nyt neljättä kautta Suomen Arviointiyhdistyksen puheenjohtajana. Arviointiyhteisöllä on keskeinen merkitys määritettäessä, mitä arviointi on tässä kompleksisessa yhteiskunnassamme. Niinpä yhdistys on merkittävä ikkuna arvioinnin moninaiseen maailmaan ja sillä on monia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Minulle arviointi merkitsee nimenomaan läpinäkyvyyttä, osallisuutta ja muutosvoimaa. Ja ajattelen, että arvioinnista pitää seurata lopulta aina jotakin hyvää. Erityisen tärkeänä pidän arvioinnin merkityksen vahvistamista osana tietoperustaisuutta, päätöksentekoa ja demokraattisia prosesseja.

Työskentelen Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa Karvissa. Tällä hetkellä keskityn erityisesti strategiamme uudistamistyöhön ja uuden arviointiohjelman valmisteluun. Lisäksi kehitän tilausarviointitoimintaamme yhdessä yksiköittemme kanssa. Olen myös työskennellyt ulkoministeriössä kehitysyhteistyön arvioinnin parissa. Olen tehnyt pitkään käytännön arviointityötä, ollut arvioijana ja johtanut kansallisia ja kansainvälisiä arviointeja, kirjoittanut monia arviointiraportteja ja tehnyt väitöskirjani luottamuksesta ja luotettavuudesta arviointiprosessissa. Viimeksi olen pohtinut, miten arvioijan rooli muuttuu maailman parantajaksi tässä systeemisessä murroksessa. Matka jatkuu arvioinnin parissa, uskon niin.”.”

Sari Rannanpää, Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFES sihteeri, hallituksen varajäsen

Toimitusjohtaja, NordEval Oy

email. sihteeri(at)sayfes.fi

p. +358 50 523 6872

”Perustin vuonna 2023 NordEval Oy:n, missä työskentelen paikallis-, maaseutu-, ja aluekehittämisen sekä niiden arvioinnin parissa Suomessa ja Euroopassa. Arviointien tekemisen lisäksi toteutan myös erilaisia arviointiin ja itsearviointiin liittyviä koulutuksia sekä olen mukana EU:n osarahoittamien maaseutuohjelmien arviointimenetelmien kehittämisessä. Taustaltani olen valtiotieteilijä. Arviointityö tuo mahdollisuuksia oppia uusia asioita syvällisesti sekä tukea erilaisten asiakkaiden päätöksentekoa sekä prosessien kehittämistä. Koen myös tärkeänä asiakkaiden ja sidosryhmien arviointiosaamisen kasvattamisen sekä tietoon perustuvan päätöksenteon periaatteiden viemisen käytäntöön.” 

Kirsi Hyytinen, SAYFES hallituksen jäsen

Arvioinnin erityisasiantuntija, VTT, strategy and business intelligence

”Työskentelen VTT Oy:ssä arvioinnin erityisasiantuntijana. Minulla on yli 15 vuoden kokemus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta niin tutkijan, arvioitsijan kuin arvioinnin kehittäjän rooleista. Vuonna 2017 julkaistussa väitöskirjassaan kehitin uudenlaisen arvioinnin lähestymistavan tukemaan palveluinnovaatioiden kehittämistä. Väitöskirjani otsikko: “Supporting service innovation via evaluation: future oriented, systemic and multi-actor approach”.

 

Kaisa Lähteenmäki-Smith, SAYFES hallituksen jäsen

Johtava tutkija / Principal Scientist, VTT

email: kaisa.lahteenmaki-smith(at)vtt.fi

 

”Työskentelen johtavana tutkijana VTT:llä. Olen ollut mukana arvioimassa politiikkatoimien toimivuutta ja vaikutuksia jo yli 20 vuoden ajan, erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopolitiikan alueella, mutta myös kaupunkikehittämisessä, aluekehityksessä ja hyvinvoinnissa. Edelleen arviointi jaksaa innostaa, koska siinä oppii koko ajan uutta, sekä arviointimenetelmistä, toimintapolitiikasta että yhteiskunnastamme ja sen ohjauksen ja demokratian tilasta ja tulevaisuudesta.”

 

 

Kari.I Mattila, SAYFES hallituksen jäsen

Erityisasiantuntija, Johtajuustaito.fi Oy

email. kari(at)johtajuustaito.fi

p. 0400 428 950

Kari on erityisesti oppilaitosten arvioinnin ja järjestelmien asiantuntija, joka on kehittänyt laatujärjestelmiä ja laatujohtamista sekä perusopetuksen että toisen asteen oppilaitoksissa. Hän on sertifioitu laatujärjestelmä asiantuntija ja hän on tehnyt arviointeja monissa eri konteksteissa. Ennakoiva arviointi ja YVA lähtöinen toiminta ovat Karin intohimona ja osaamisen ytimessä. Kari on myös vahvasti tunneälyyn kouluttautunut ja pystyy sen myötä tuomaan arviointitilanteisiin ja maailmaan humaanin vaikuttavuuden näkökulmaa.

Pinja Parkkonen, SAYFES hallituksen jäsen (hallituksen varapuheenjohtaja)

Asiantuntija, Sitra

Tiina PiiroinenTiina Piiroinen, SAYFES hallituksen jäsen

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

email: tiina.piiroinen[at]syke.fi

Työskentelen tutkijana Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa, jossa tehtäväni kohdistuvat ensisijaisesti politiikka-arviointien laajaan kenttään. Olen työskennellyt erityisesti viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien sekä lainsäädännön ennakkovaikutusten arviointien parissa mutta tarkastellut myös ympäristötutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. SYKEllä olen työskennellyt vuodesta 2020 lähtien. Ennen SYKElle tuloa työskentelin noin kymmenen vuoden ajan YK:n ympäristöohjelman (UNEP) arviointiyksikössä Nairobissa. Tehtäviini kuului laajasti UNEP:n strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden arvioinnit, joiden keskeisenä päämääränä oli organisaation kehittäminen, oppiminen sekä läpinäkyvyyden vahvistaminen. Taustaltani olen filosofian tohtori (biologia)

Minna Tiili, SAYFES hallituksen jäsen

Tarkastusneuvos, Eduskunnan kanslia

Hallituksen varajäsenet:

Katri Haila, vanhempi konsultti, 4Front Oy

Nina K. Hietakangas, toimitusjohtaja, Akron Consulting Oy

Ilona Mattila, tarkastaja, Ulkoministeriä

Pekka Pesonen, johtava asiantuntija, Business Finland

Sari Rannanpää, yrittäjä, erikoistutkija, NordEval Oy

Petri Uusikylä, toimitusjohtaja, Frisky & Anjoy Oy

Hallituksen asiantuntijajäsenet:

Mervi Aalto-Kallio, erityisasiantuntija, Soste

Kimmo Halme, Senior Partner, 4Front

Liisa Horelli, dosentti, Aalto-yliopisto

Petra Mikkolainen, senior consultant, Niras International Consulting

Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group

Harri Peltoniemi, Johtaja, Karvi

Pekka Salminen, johtava tuloksellisuustarkastaja, VTV

Riitta Seppänen-Järvelä, tutkimuspäällikkö, Kela

Katri Vataja, johtaja, Strategia ja Ennakointi, Sitra