puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Tietoa arviointikoulutuksista

Suomessa ei toistaiseksi ole mahdollista suorittaa erillistä arviointitutkintoa, vaan arviointiin ja menetelmäosaamiseen liittyvät kurssit on sisällytetty erillisinä kursseina kuhunkin koulutusohjelmaan sopivimmalla tavalla.

Suomen Arviointiyhdistys hakee ratkaisuja ja etsii yhteistyömahdollisuuksia arviointiin liittyvän kurssi- ja koulutustarjonnan lisäämiseksi.

Tälle sivulle on koottu vuoden 2020 aikana tietoa arvioinnin kurssi- ja tutkintomahdollisuuksista, jotka on mahdollista suorittaa 100 %:sti verkko-opintoina. Joukossa on niin maksullista kuin maksutontakin kurssitarjontaa. Tämän nettisivun tarkoitus on tarjota esimerkkejä. Koulutustahon linkin kautta pääset tarkastelemaan, onko kyseistä kurssia juuri nyt tarjonnassa tai tutustumaan muutoin ajankohtaisimpaan kurssitarjontaan. Kenties tarjonnassa on uusia ja mielenkiintoisia kursseja.

Tutustu myös aiheesta kirjoitettuun Petra Mikkolaisen kirjoittamaan blogiin.


Arviointitutkintoon johtavat laajat koulutusohjelmat

Soveltuvat kaikille toimialoille

Melbourne University 

 • Master of Evaluation: kesto vuoden kokopäiväiväisinä opintoina tai kaksi vuotta osa-aikaisina opintoina
 • Graduate Certificate in Evaluation: kesto yhden vuoden

Clairemont University

 • Advanced Study Certificate in Evaluation: ohjelma sisältää kahdeksan kurssia ja kestää kaksi lukukautta

Maksulliset lyhytkestoiset kurssit

Lähes kaikki listalla mainitut kurssit liittyvät kehitysyhteistyön tai humanitaarisen toiminnan arviointiin.

Itsenäiseen opiskeluun tarkoitetut ajankohdasta riippumattomat kurssit

TRAASS International

Voittoatavoittelematon organisaatio, joka toimii humanitaarisen toiminnan parissa

Kurssitarjonnassa esimerkiksi:

 • Cutting Edge Monitoring and Evaluation
 • Effective and Creative Evaluation Report Writing
 • How to Be a Successful Evaluation Consultant
 • Managing the Politics of Evaluation

ELD Training

Kurssitarjonnassa esimerkiksi:

 • Project Planning and Proposal Writing: Design projects that donors will support & write proposals that persuade
 • Results-Based Management, Monitoring & Evaluation: Design, monitor & evaluate projects that get results

Itsenäiseen opiskeluun tarkoitetut, selkeinä ajankohtina toteutettavat kurssit

Project Management for Development Organizations (PM4DEW)

Yritys tarjoaa konsultointipalveluita ja verkko-oppimiskokonaisuuksia muun muassa projektin johtamiseen, seuraantaan ja arviointiin.

Kurssitarjonnassa esimerkiksi:

 • Project Design, Monitoring and Evaluation

Global Human Rights Education and Training Centre

Alankomaissa sijaitseva kansainvälinen järjestö tarjoaa kurssia järjestösektorin arviointiin.

Kurssitarjonnassa:

 • Monitoring and Evaluation in the NGO sector

TechChange

Yritys tarjoaa verkkokursseja keskittyen teknologiaan. Osana M&E Cergificate Track neljän kuukauden kokonaisuutta on esimerkiksi neljä viikkoa kesätävä kurssi:


Maksuttomat lyhytkestoiset kurssit

Alla listausta muutaman tunnin lyhytkursseista kokonaisvaltaisempiin toiminnan kursseihin. soveltuvat kaikille toimialoille.

The American Evaluation Association (AEA)

Amerikan Arviointiyhdistyksellä on verkkosivuillaan kattavasti tietoa arviointiin liittyvistä opiskelumahdollisuuksista. Sivuilta löytyy muun muassa kooste siitä, missä yliopistoissa on mahdollista suorittaa erilaisia arviointiin liittyviä kursseja tai ohjelmia. Nämä opinnot ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta maksullisia ja osallistuminen edellyttää opinto-oikeuksia. Näiden lisäksi yhdistyksen sivuilla on myös kooste verkko-opinnoista, jotka ovat saatavilla kaikille. Näissä kursseissa on maksutontakin tarjontaa.

The University of Stanford 

Yliopiston tarjoama maksuton ja itseopiskeluun tarkoitettu kurssi, jonka kesto arviolta neljä viikkoa. Sertifikaatin hankkiminen maksullinen.

Kurssitarjonnassa:

 • Essentials of Program Strategy and Evaluation

EdX

Voittoa tavoittelematon toimija, joka tarjoaa maksullista ja itsenäisesti toteutettavaa kurssia, jonka arvioitu kesto on noin kahdeksan viikkoa. Sertifikaatin hankkiminen maksullinen.

Kurssitarjonnassa:

 • Results-Based Project Management: Monitoring and Evaluation

Coursera 

Michiganin ja Marylandin yliopistojen tarjoama maksuton aloitteleville tarjottu kurssi, jossa sertifikaatin hankkiminen maksullinen.

Kurssitarjonnassa:

 • Survey Data Collection and Analytics Specialization

Laajemmin kehittämistyöhön liittyvät maksuttomat kurssit/koulutukset

World Bank Open Learning Campus

Tarjolla maksutonta koulutusta hyvin monenlaisista aiheista. Tarjolla myös videoita ja nauhoitettuja webinaareja.

Kurssitarjonnassa esimerkiksi:

 • Gender Monitoring and Evaluation
 • Monitoring and Evaluation for Evidence-Based Policy