puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Päämäärämme on dynaamisen, oppivan ja kansainvälistyvän arviointikulttuurin vahvistuminen.

Edistämme korkeatasoista suomalaista arviointitoimintaa, arviointitutkimusta ja arviointiin liittyvää koulutusta.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki arvioinnista kiinnostuneet henkilöt. Yhteisö- eli kannatusjäseniksi voivat liittyä myös yhteisöt.

Henkilöjäsenten jäsenmaksu on 30 euroa, yhteisöjäsenten 200 euroa ja päätoimisten opiskelijajäsenten 10 euroa.

Suomen Arviointiyhdistys pitää kerran vuodessa vuosikokouksen, järjestää metodipajoja, keskustelufoorumeita ja vuosiseminaarin, jakaa Arvin päivän palkinnon, osallistuu kansainvälisten yhdistysten toimintaan, ylläpitää Kirjastoa, julkaisee blogia sekä tekee ehdotuksia mm. arviointikoulutuksen ja tiedon edistämiseksi.

The Finnish Evaluation Society (SAYFES) was founded in 1999. It is a registered association with approximately 300 members. The Society was launched when evaluation started gaining increased importance globally and a new profession of evaluators was growing fast. Professionalism was also needed for those commissioning evaluations and those using and interpreting evaluation results. SAYFES was established to serve as a platform for those interested and involved in evaluation related matters. Read more: http://www.sayfes.fi/in-english/