puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

SAYFES esittää arvioinnin ottamista osaksi hallitusohjelmaa

Suomen arviointiyhdistys ry (SAYFES) esittää, että

 

  • hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kaikilla hallitusohjelman painopistealueilla ja arviointitietoa tuotetaan tutkimustiedon lisäksi koko hallitusohjelman ajan niin, että tieto on käytettävissä päätöksenteossa sekä ohjelman aikana, että sen jälkeen tulevalla kaudella,
  • hallitusohjelmaan sisällytetään linjaukset päätöksentekoa ja kehittämistä ohjaavan kansallisen arviointipolitiikan luomisesta sekä velvoitteet poikkihallinnolliseen arviointitoimintaan,
  • hallitusohjelmaan sisällytetään Suomesta nyt puuttuvan eri hallinnon alojen tarpeisiin vastaavan yliopistotasoisen arvioijakoulutuksen käynnistäminen ja
  • ohjelmissa varmistetaan arvioinnin edellyttämät voimavarat.

Perustelut:

Kansallisen arviointiohjelman tulisi kattaa kaikki hallitusohjelman painopistealueet ja tavoitteet. Näin ollen se voi vahvistaa politiikan suunnitelmallisuutta ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Arviointi auttaa tunnistamaan uudistustarpeita ja valitsemaan vaikuttavimmat politiikkatoimet ja toimintojen painopisteet sekä ohjelman aikana että sen jälkeen seuraavilla hallituskausilla.

 

Arvioinnin tulee muun tiedon kuten ennakointi- ja tutkimustiedon lisäksi kasvattaa kansallista tietovarantoa niin, että tietoa on käytettävissä pitkäjänteisesti näyttöön perustuvassa päätöksenteossa. Vaikuttava arviointi on kehittävää ja riippumatonta.

 

Kaikkia hallinnon aloja ohjaavan ja yhdistävän arviointipolitiikan avulla voidaan vahvistaa arvioinnin asemaa kullakin hallinnon alalla sekä varmistaa yksittäisten hankkeiden ohella monimutkaisten, eri hallinnon alat ja sektorirajat ylittävien ilmiöiden arviointi (esimerkkinä kestävä kehitys). Arvioinnissa onnistuminen edellyttää poliitikkojen, viranomaisten, asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä, uusia rajat ylittäviä arvioinnin lähestymistapoja ja arviointifoorumeita.

 

Mari Räkköläinen

Suomen arviointiyhdistyksen puheenjohtaja

SAYFESin aloite pdf-versiona

Kuva: MarreKrisu