puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Arvin päivän palkinto Polku 2030 -hankkeen arviointitiimille

Vuoden 2019 Arvin päivän palkinto myönnetään Polku 2030 -hankkeen arvioinnin tekijöille.

Valinnan toteutti Suomen Arviointiyhdistyksen nelijäseninen arviointiraati. Valinnan perusteet olivat seuraavat:

  • Kyseessä oli ajankohtainen ja tärkeä, mutta myös äärimmäisen haastava aihe. Suomi oli ensimmäinen maa, jossa kyseinen arviointi toteutettiin, eikä valmiita esimerkkejä soveltuvasta arviointitavasta ollut tiimin hyödynnettävissä.
  • POLKU2030 arviointi kehitti politiikka-arviointien toteutustapaa, hyödyntämällä monipuolisesti ja osallistavasti kehittävän arvioinnin metodeja. Rohkea arviointiasetelma luo pohjaa tuleville arvioinneille.
  • Evaluointi vahvisti yhteiskuntakeskustelun tietopohjaa ja antoi myös hyödyllisiä syötteitä hallitusohjelman painopisteiden valintaan.
  • Evaluoinnin oppeja ja kokemuksia on levitetty aktiivisesti ja arviointi on saanut myös kansainvälistä huomiota.

 

Polku 2030 -arviointiin pääset tutustumaan täältä. Virallinen palkitsemistilaisuus järjestetään syksyllä.

SAYFES onnittelee voittajatiimiä!