puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Päivitys: 19.3. pidettäväksi suunniteltu vuosikokous siirtyy myöhempään ajankohtaan

Hyvät SAYFESin jäsenet,

 

SAYFESin hallitus on seurannut yhteiskunnassa vallitsevaa tilannetta viime päivien aikana ja pohtinut eri vaihtoehtoja torstain vuosikokouksen suhteen. Vuosikokous siirretään myöhempään ajankohtaan. Tilaisuus pidetään näillä näkymin toukokuussa etätilaisuutena, esim. webinaarin muodossa. Tiedotamme tarkemmista päivistä lähempänä ajankohtaa.


Tervetuloa SAYFESin vuosikokoukseen 19.3.2020!

Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidetään Hotel Arthurissa 19.3. klo 17:00-18:30. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen täällä 12.3.2020 mennessä. 

Vuosikokouksen esityslista

Kokouksen alussa Petri Uusikylä pitää juhlaesitelmän aiheesta ”Arvioinnin muuttuva rooli osana päätöksentekoa – katsaus menneisiin vuosikymmeniin ja tulevaisuuteen”. Petri väitteli marraskuussa 2019 kyseisestä aiheesta. Väitöskirja löytyy myös verkosta: Endeavour to Find Evidence : The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance.

 

Tutkimuksessa kuvataan (tiivistelmää siteeraten) kuinka yhteiskunnallisen päätöksenteon luonne on muuttunut 1970- ja 80-lukujen rationaalisesta suunnittelusta 1990- ja 2000-lukujen tulosohjauksen kautta kohti monitasoista ja systeemistä hallintakokonaisuutta. Globaalissa taloudessa ja politiikassa ilmiöiden välillä vallitsee vahva keskinäisriippuvuus ja yhteenkietoutuneisuus. Kun samaan aikaan päätöksenteon vauhti ja käsiteltävien asioiden kiireellisyys ovat kasvaneet, ollaan jouduttu tilanteeseen, jossa päätöksentekoa ei enää ohjaa selkeä työnjako poliittisten linjausten sekä hallinnollisen valmistelun ja toimeenpanon välillä.

 

Samaan aikaan päätöksenteolta odotetaan yhä suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvaa tiedolla johtamista. Ongelmaksi on noussut huolellisen ja näyttöön perustuvan valmistelun yhteensovittaminen jatkuvassa muutoksessa olevaan monimutkaiseen ja kompleksiseen toimintaympäristöön. Mikä on arvioinnin rooli ja mahdollisuudet näyttöön perustuvan politiikan tukemisessa?