puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Kiinnostava katsaus lainsäädännön jälkiarviointeihin

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa toteutettiin hanke ”Lainsäädännön jälkiarviointi ja sen merkitys: nykytilan analyysistä kehittämisehdotuksiin”.

Tutkimuskatsauksessa analysoitiin ja vertailtiin lainsäädännön jälkiarviointia maissa, joissa toiminta on kehitetty jo pitkälle tarkoituksena myös saada kehittämisehdotuksia Suomen lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämiseksi.

Kokemukset muista OECD- ja EU-maista osoittavat, että lainsäädännön jälkiarviointi lisää avoimuutta, antaa hyvät lähtökohdat päätöksentekijöiden ja kansalaisten väliselle vuoropuhelulle ja siten vahvistaa demokratiaa.

Lue lisää ja tutustu policy brief -katsaukseen.