puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Arvin päivän palkinto 2021 Karville, elämäntyöpalkinto Liisa Horellille

Suomen Arviointiyhdistys jakaa viidennen kerran Arvin päivänä 31.8. palkinnon merkittävästä arviointiteosta. Tunnustusta varten yhdistys pyysi kaikkia halukkaita nimeämään henkilön, yhteisön, teon tai julkaisun, joka on merkittävällä tavalla edistänyt arviointia ja arviointikulttuuria Suomessa kuluneen vuoden aikana. Tänä vuonna jaetaan  ensimmäistä kertaa myös elämäntyöpalkinto, joka koskee pitkäaikaista ansiokasta toimintaa arvioinnin edistämisessä.

Sekä tunnustus- että elämäntyöpalkintojen valintakriteereinä olivat:

  • vaikutus arviointiosaamisen ja -menetelmien kehittymiseen
  • vaikutus arvioinnin tulosten hyödyntämiseen
  • vaikutus arvioinnin yhteiskunnalliseen asemaan ja näkyvyyteen.

 

Suomen Arviointiyhdistyksen hallituksen pyynnöstä yhdistyksen asiantuntijajäsenten keskuudesta koottu raati arvioi tulleet ehdotukset ja teki hallitukselle esityksen palkittavista tahoista. Raatiin kuuluivat Mervi Aalto-Kallio, Johanna Nurmi, Nuppu Rouhiainen ja Riitta Seppänen-Järvelä. Raadin esitys esiteltiin hallituksen kokouksessa 23.8.2021 ja hallitus päätyi yksimielisesti myöntämään vuoden 2021 palkinnon raadin esittämille tahoille.

Arvin päivän palkinto 2021 Karville

KarviVuoden 2021 Arvin päivän palkinnon saaja on Kansallinen Koulutuksen Arviointikeskus  KARVI (FINEEC), joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Karvin arvioinnit tuottavat tietoa ja kehittämissuosituksia paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön sekä kansainväliseen vertailuun.

Raati perusteli Arvin päivän palkintoa seuraavasti:

  • Menestyksellinen yhtenäisen koulutuksen arviointikulttuurin luominen, jolla edistetään suomalaisen koulutuksen keskeisiä arvoja ja taataan koulutuksen korkea laatu.
  • Toimialaansa laajempi rooli suomalaisen arviointialan kehittymisessä aktiivisena keskustelijana ja arviointiyhteisön jäsenenä.
  • Korona-pandemian aikana tuotetut lukuisat arvioinnit, joita on voitu hyödyntää jo pandemian aikana koulutuksen ohjauksessa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Elämäntyöpalkinto Liisa Horellille

Liisa HorelliDosentti Liisa Horelli on arvioinnin uranuurtaja Suomessa. Hän vuosikymmeniä työskennellyt  aktiivisesti arvioinnin edistämiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän on tehnyt väsymätöntä työtä nostaakseen esiin arviointiedon merkitystä poliittisen päätöksenteon tukena. Liisa Horelli on taustaltaan ympäristöpsykologi, joka on ollut kiinnostunut arvioinnin tuottaman tiedon hyödyntämisen ohella arvioinnin osallistavuudesta ja sukupuolen merkityksestä. Hänelä on ollut äärimmäisen tärkeä rooli poikkihallinnollisen arviointiyhteisön rakentamisessa Suomessa.

 

Palkitsemme voittajat virallisesti joulukuussa 2021 järjestettävässä Suomen Arviointiyhdistyksen tilaisuudessa. Ilmoitamme tarkemmin!

 SAYFES onnittelee lämpimästi palkittuja!