puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Asiantunteva arvioija – rohkea keskustelija

Otimme Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa suurella riemulla vastaan tiedon Suomen arviointiyhdistyksen Arvin päivän palkinnon myöntämisestä Karville.  Palkinto tuli täytenä yllätyksenä, ja olemme monta kertaa palanneet palkintoa koskevaan uutiseen ja sen perusteluihin. Arkipäivän aherruksessa oman toiminnan arviointi ja tarkasteleminen etäämpää on vaikeaa. Senkin takia tällainen hieno uutinen lämmittää.

Teemme Karvissa koko ajan työtä koulutuksen arviointitoiminnan kehittämiseksi ja erityisesti arviointitiedon vaikuttavuuden edistämiseksi. Tuotamme koulutuksesta tietoa, ymmärrystä ja osaamista, jotka lisäävät luottamusta ja johtavat viisaisiin ratkaisuihin. Meillä on oma ketterä laatujärjestelmämme ja keräämme monin eri tavoin palautetta ja kehittämisehdotuksia arviointiemme ja koko toimintamme vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Toteutamme toimintamme itsearviointia ja osallistumme sen ulkoiseen arviointiin.

Kaikesta tästä huolimatta arvostetun kansallisen, eri alojen arviointitoimijoiden yhteenliittymän, Suomen arviointiyhdistyksen, palkinto pääsi yllättämään meidät. Palkinnon perustelut kertovat meille siitä, kuinka merkityksellistä työmme on koko koulutusjärjestelmän kehittämisen kannalta. Samalla perustelut tekevät nöyräksi: Paljon on työtä jäljellä.  Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen ovat välttämättömiä. Meidän on tärkeätä avautua entistäkin enemmän ulospäin. Emme voi tyytyä pelkästään koulutusjärjestelmän sisäiseen arviointiin, vaan asioiden ja ilmiöiden systeeminen luonne edellyttää arvioinnin ulottamista myös kasvatukseen ja koulutukseen vaikuttaviin tekijöihin. Meidän on myös lisättävä vuorovaikutustamme ja yhteistyötämme muiden arviointitoimijoiden ja tiedontuottajien kanssa sektorirajat ylittäen.

Kehittävä arviointi on Karvin keskeinen toimintaperiaate, jolla on myös lainsäädännöllinen perusta. Kehittävään arviointiin liittyy olennaisesti osallistavuus, pyrkimys vaikuttavuuteen sekä myönteinen ja osallistujia arvostava toimintatapaKyse ei ole pelkästä menetelmästä, vaan laajemmasta, osallistavuuden ja luottamuksen arvoille nojaavasta lähestymistavasta. Kehittävän arvioinnin toimintatavat näkyvät monipuolisesti Karvin eri arviointityypeissä, kuten oppimistulosten arvioinneissa, koulutusala-arvioinneissa, teema- ja järjestelmäarvioinneissa sekä laatujärjestelmien arvioinneissa.  Tärkeätä on myös tehdä rohkeasti ja aktiivisesti toimintatapaamme ja kehittävän arvioinnin prosessia näkyväksi.

Arviointitoimintamme painopisteet ja samalla Karvin vaikuttavuustavoitteet ovat oppimisen ja osaamisen kehittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen sekä jatkuvan kehittämisen tukeminen. Tuotamme ja kokoamme eri arviointihankkeillamme tietoa näihin neljään painopisteeseen. Kuluvana vuonna tuotamme erityisesti tietoa siitä, mikä on koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tila Suomessa, sekä mitkä tekijät edistävät ja estävät koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsiteltiin monipuolisesti valtakunnallisessa ja varsin suuren suosion saavuttaneessa Arviointifoorumissa, jonka Karvi järjesti lokakuussa. Aiheesta on julkaistu myös teemajulkaisu Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa – katsaus kansallisiin arviointeihin.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti tunnettu korkeasta laadustaan ja hyvistä tuloksistaan.  Koulutuksen arviointitoiminta ei perustu koulutarkastuksiin eikä kontrolliin vaan luottamukseen ja yhdessä kehittämiseen. Koulutuksen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat maassamme hyvin. Oppilaitosten väliset erot ovat pieniä, ja oppijat voivat luottaa saavansa laadukasta opetusta asuinpaikasta, oppilaitoksesta tai kotitaustasta riippumatta. Erot ovat kuitenkin kasvamassa. Kansallinen koulutuksen arviointitoiminta toimiikin myös ennakoivasti herättelijänä, jotta negatiiviset kehityskulut saadaan pysäytettyä. Oikeaan osuvilla keinoilla voidaan vaikuttaa siihen, että koulutusjärjestelmämme toimii edelleen niin, että sen korkea taso ja kaikkien oppijoiden yhdenvertaisuus turvataan.

Itse koen, että jotain olennaista Karvin toimintafilosofiasta kiteytyy tässä Fernando Pessoan runossa:

”Ollaksesi suuri pane kaikki mitä olet pienimpäänkin mitä teet,

älä mitään itsessäsi liioittele, äläkä mitään sulje pois.

Ole kaikki kaikessa. Kuu mahtuu joka lampeen,

koska se loistaa niin korkealta.”

 

Harri PeltoniemiHarri Peltoniemi

Kirjoittaja on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) johtaja. Karvi vastaa varhaiskasvatuksen,  opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Sen toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.