puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Kumous -arviointimenetelmä tukee kokeilujen käytäntöön viemistä ja kokeiluista oppimista!

Kokeilut käytäntöön -työkirja esittelee kokeilujen arviointiin ja niistä oppimiseen tarkoitetun uuden arviointimenetelmän. Työkirjan tavoitteena on tukea kokeilujen vetäjiä, kehittäjiä ja levittäjiä arvioinnin keinoin. Työkirja kulkee yhteisen oppimisen ja pohdinnan alustana kokeilun suunnitteluvaiheesta aina sen päättymiseen tai jälkiarviointiin saakka. Työkirja löytyy verkosta KUMOUS-hankkeen sivuilta ja lisättynä SAYFESin Kirjastoon. Voit ottaa sen heti käyttöösi!

Työkirja on toteutettu TEKES-rahoitteisessa KUMOUS-hankkeessa, joka on tutkinut ja edistänyt kuutta erilaista arkea helpottavaa ja digitaalisuutta hyödyntävää palveluinnovaatiota. Hankkeen toteuttajana on Työterveyslaitoksen, Lappeenrannan Teknillisen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n muodostama konsortio.

Eveliina Saaren blogi avaa maisemaa siitä, miksi juuri nyt pitäisi arvioida kokeiluja ja kehittää arviointiosaamista.