puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Nosto! Vaikuta: kenelle Arvin päivän palkinto seuraavaksi?

Ehdotuksia voi jättää aina 19.8.2019 saakka osoitteeseen sihteeri.sayfes@gmail.com!


Kuka tai mikä on mielestäsi merkittävällä tavalla edistänyt arviointia ja arviointikulttuuria Suomessa vuosina 2018-19?

SAYFES tuo esiin arviointien ja arviointitutkimuksen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa julkistamalla vuosittain Arvin päivänä 31.8. tunnustuksen merkittävästä arviointiteosta tai –julkaisusta.

Tunnustus jaetaan tänä vuonna kolmatta kertaa. Aikaisemmat Arvin päivän palkinnon saajat ovat Kirsi Hyytinen, Jyrki Pulkkinen ja Eveliina Saari. Tutustu millä ansioilla he saivat palkinnon.

 

Tunnustusta varten pyydämme nimeämään henkilön, teon tai julkaisun, joka on merkittävältä tavalla edistänyt arviointia ja arviointikulttuuria Suomessa vuosina 2018-19. Vapaamuotoiset ehdotukset tunnustuksen saajiksi ja perusteluiksi pyydetään toimittamaan arviointiyhdistykselle 30.6.2019 mennessä osoitteella sihteeri.sayfes@gmail.com.

Valintakriteereinä ovat:

  • vaikutus arviointiosaamisen ja -menetelmien kehittymiseen
  • vaikutus arvioinnin tulosten hyödyntämiseen
  • vaikutus arvioinnin yhteiskunnalliseen asemaan ja näkyvyyteen.

 

Valintakomiteana toimivat SAYFESin asiantuntijajäsenet. Tunnustus jaetaan Arviointi 2.0 –seminaarin yhteydessä syksyllä.