puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Mielipide Helsingin Sanomissa: Arviointi osaksi kaikkea päätöksentekoa

Suomen Arviointiyhdistyksen toiminnassa pitkään mukana olleiden ja pitkän linjan arvioinnin ammattilaisten Liisa Horellin ja Anu Räisäsen mielipidekirjoitus julkaistiin 8.7.2019 Helsingin Sanomissa. Voit lukea kirjoituksen kokonaisuudessaan täältä.

Tiivistetysti mielipidekirjoituksen keskeisiä viestejä on, että kun arviointi kohdistetaan hallitusohjelman painopistealueisiin, voidaan ennakoida tulevia askelia ja välttää virheitä. Horelli ja Räisänen katsovat, että hallitusohjelman kaikkiin painopistealueisiin tulisi toimeenpanon alkaessa sisällyttää arviointivelvoite.  Näyttöön perustuva päätöksenteko vaatii ajantasaista, vahvaan osaamiseen perustuvaa ja systemaattisesti tuotettua tietoa. Auttaisiko systemaattisesti koottu ja arvioitu tieto enemmän kuin poliittiset intohimot ja vastakkainasettelut, kysyvät Horelli ja Räisänen.

Horelli ja Räisänen toteavat, että Suomessa näyttäisi olevan tarve ryhtyä viivyttelemättä rakentamaan kansallista arviointipolitiikkaa, jolla luotaisiin vahva perusta tietoon perustuvalle päätöksenteolle ja politiikassa mahdollisesti tarvittaville suunnanmuutoksille. Kansallinen arviointipolitiikka kannustaisi Horellin ja Räisäsen mukaan arviointitiedon tuottamiseen, mikä taas lisäisi poliittisen päätöksenteon tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta sekä ylipäätään läpinäkyvyyttä.