puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Kohti arviointia 2.0 -keskustelutilaisuuksien sarja jatkuu 17.12. – olethan mukana?

Osallistavaa ja osaavaa Suomea arvioimassa

Arvioinnin rooli pitkän aikavälin politiikan ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä

Keskustelusarja pohjautuu hallitusohjelman lupauksiin ja tarkoituksena on pohtia, miten politiikan uudistuessa tulisi myös arvioinnin uudistua.

Keskustelutilaisuus 17.12.2019, klo 13:00-15:00 Valtiovarainministeriössä, Mariankatu 9, Helsinki.

Tilaisuuden järjestää Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry.

Hallitusohjelmassa on kuusi kunnianhimoista lupausta politiikan uudistamiseksi. Tämänkertaisena teemana on pitkän aikajänteen päämäärien ja sitoumusten (kuten Agenda2030) arvioitavuus. Suomen Arviointiyhdistys on julkaissut keskustelun pohjaksi myös aloitteen kansallisesta arviointipolitiikasta.

Tavoitteena on pohtia yhdessä arvioitsijoiden, tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa, miten arviointi saataisiin parhaiten palvelemaan päätöksentekoa sekä vahvistamaan tietoperustaa ja oppimista osana hallitusohjelmaa.

Tilaisuudessa luovutetaan myös SAYFESin vuoden 2019 Arvin päivän palkinto ”POLKU2030” –hankkeen arviointitiimille merkittävästä arviointiteosta. POLKU2030-hankkeessa ajatuspaja Demos Helsingin, Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (Helsus) muodostama arviointitiimi arvioi Suomen kestävän kehityksen politiikkaa kokonaisuutena ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä.

Tilaisuudessa arvioinnin roolista pitkän aikavälin politiikan ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä ovat keskustelemassa tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvos Olli Hietanen, kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stocchetti, VNK:n edustaja, ja POLKU 2030 -arviointitiimi.

Ilmoittautuminen 12.12.2019 mennessä tämän linkin kautta.

Seuraavat tilaisuudet järjestetään 2020 alkupuolella ja niissä teemoina ovat loput neljä lupausta uudenlainen vuorovaikutus ja syrjimättömyys sekä hallinnon jatkuva oppiminen ja tietopohjainen politiikka.

Alustava ohjelma 17.12.2019

12:45 Alkaen kahvia tarjolla
13.00 Tervetuloa ja Arviointi 2.0:n esittely, SAYFESin pj. Mari Räkköläinen
13:15 Arvin päivän palkinnon luovuttaminen ja POLKU2030 -arviointitiimin puheenvuoro
13:45 Paneelikeskustelu: Arvioinnin rooli pitkän aikavälin politiikan ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä
Yleisö mukaan keskusteluun
14:50 Päätössanat: Miten tästä eteenpäin? Arviointiyhdistyksen edustajat

 

Ohessa kutsu tulostettavana versiona.