puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Kevään ensimmäisessä metodipajassa opittiin museoiden itsearviointimallista ja vertaiskehittämisestä

Suomen Arviointiyhdistys järjesti 11.5.2021 metodipajan “Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotimintaa”, jossa opittiin itsearvioinnista ja vertaiskehittämisestä .

Tilaisuudessa syvennettiin ja laajennettiin, jäsenistön pyynnöstä, joulukuussa 2020 kuultua esitystä museoiden itsearvioinnin mallia, joka palkittiin Arvin päivän palkinnolla 2020.

Zoomilla järjestetyssä metodipajassa kuultiin Museoviraston erikoisasiantuntijoiden Eeva Teräsvirran ja Marianne Kosken sekä vs. osastonjohtaja Pirjo Hamarin esitykset “Museoiden itsearviointimallin evoluutio, yhteiskehittäminen
sekä mallin käyttö”, “Vertaisarvioinnista vertaiskehittämiseen” sekä “Yhteisen eurooppalaisen museoiden itsearviointimallin kehittäminen”. Esitysten jälkeen käytiin vilkasta keskustelua itsearviointimallista sekä sen käyttämisestä.

Tilaisuudessa oli mukana vajaa parikymmentä osallistujaa, joiden antaman palautteen perusteella metodipaja koettiin erittäin hyödylliseksi, mielenkiintoiseksi ja innostavaksi.

Metodipajan esitykset löytyvät yhtenä PDF-dokumenttina tästä linkistä

Kevään toinen metodipaja “Lainsäädännön jälkiarvioinnin erityispiirteitä” järjestetään 26.5 klo 16-18