puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Suomalaisesityksiä European Evaluation Societyn konferenssissa

European Evaluation Society järjesti virtuaalikonferenssin EES Goes Virtual: Evaluation in an Uncertain World: Complexity, Legitimacy and Ethics syyskuussa. Konferenssissa kuultiin myös suomalaisesityksiä.

 

Liisa Horellin esitys

Liisa Horelli osallistui EES-konferenssissa Asela Kalugampitiyan, Asian Evaluation Associationin (APEA) puheenjohtajan, järjestämään roundtableen.

Keskustelun aiheen oli kysymys siitä, miten voidaan edistää kestävään kehitykseen liittyvää arviointia erityisesti parlamentaarikkojen parissa. Kehittyvissä maissa kansallinen arviointipolitiikka nähdään keinona edistää demokratiaa, mutta usein se on aika perinteisesti määriteltyä. Omassa esityksessään hän kysyikin lopussa: mitä voisi olla nk. transformatiivinen, myönteistä muutosta tukeva kansallinen arviointipolitiikka? Suomessa se edellyttäisi suomalaisen arviointi-ekosysteemin kartoittamista ja mobilisointia pohtimaan, miten vastata joustavasti, sitkeästi ja rohkeasti kompleksiseen tilanteeseemme.

Liisa Horelli on Aalto-yliopiston dosentti. Hän on Suomen Arviointiyhdistyksen hallituksen asiantuntijajäsen.

Liisa Horelli: “Evaluation of sustainable development as a way to co-create a NEP in Finland “

 

Petri Uusikylän esitykset

Petri uusikylällä oli EES-konferenssissa useita esityksiä, joissa hän tarkasteli systeemisten ilmiöiden arviointia ja niiden edellyttämää arviointiosaamista ja -taitoja. Kompleksiset politiikkatason evaluoinnit edellyttävät hänen mukaansa arvioinnin meta-taitoja (evaluation meta-skills), jota on mm. geneerinen johtajuus ja kyky luoda yhteistä ymmärrystä (joint sensemaking). Meta-taidot ovat sekä yksilöllistä että kollektiivista pääomaa. Merkittävää on, että sellaisia taitoja edellytetään myös politiikkatason evaluointeja tilaavilta ja rahoittavilta organisaatioilta.
Toisessa esityksessä hän tarkasteli, miten innovatiivisia ekosysteemejä on mahdollista arvioida ja miten systeemistä lähestymistapaa voi soveltaa innovaatioiden arvioinneissa. Esimerkkinä hänellä oli tässä ulkoministeriön rahoittamat Vietnamissa toteutetut innovaatioiden kehitysyhteistyöhankkeet. Evaluointi tuotti suosituksia sekä Suomen että Vietnamin hallinnolle ja päätöksentekijöille.
Petri Uusikylä on Suomen Arviointiyhdistyksen hallituksen jäsen ja tutkimusjohtaja Vaasan yliopistossa.