puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Focus Localis -lehden arvioinnin teemanumero julkaistu

Focus Localis 4-2020SAYFES osallistui Focus Localis -lehden teemanumeron 4/2020 “Osaavaa ja osallistavaa Suomea arvioimassa” toimittamiseen.

Teemanumeron vierailevat päätoimittajat Suomen Arviointiyhdistyksestä olivat Kirsi Hyytinen ja Mari Räkköläinen, ja useat yhdistyksen jäsenet osallistuivat artikkeleiden, katsausten, puheenvuorojen ja kirja-arvostelujen laatimiseen.

Arvioinnin teemanumerossa käsiteltiin muun muassa kokeilujen arviointia, päätösten vaikutusten ennakkoarviointia sekä hyvinvoinnin edistämisen arviointia.

Linkki julkaisuun: Focus Localis 4-2020 Arvioinnin teemanumero.

Focus Localis on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kuntien, alue- ja paikallishallinnon sekä paikallisuuden tutkimukseen painottuva tiedejulkaisu, jota toimittaa Focus Localis ry

Arvioinnin teemanumeron sisällysluettelo:

Pääkirjoitus

Arviointi kehittämisen, oppimisen ja oivallusten alustana
Kirsi Hyytinen, Mari Räkköläinen, Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

Artikkelit

Valtiontukiarviointi osana kunnan taloudellisten toimien selvittämisvelvollisuutta
Matti Muukkonen & Tomi Voutilainen

Kuinka arvioida kansallisia kokeilukokenaisuuksia, kokemuksia ja käsitteellisiä avauksia
Elias Pekkola, Ulriika Leponiemi, Katriina Alhola, † Riina Antikainen & Jari Stenvall

Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöön vaikuttavat tekijät kuntien hyvinvointijohtamisessa
Saara Penttilä, Terttu Piippo & Outi Kanste

Systeemisellä ja osallistavalla otteella parempaan yhteiskunnan sosiaaliseen laatuun ja yksilöiden elämänlaatuun
Merja Vaarama & Tomi Mäki-Opas

Katsaukset

Osaavatko hankerahoituksen hakijat arvioida toimintansa sosioekonomisia hyvinvointi- ja terveyseroja?
Tapani Kauppinen

Kokeilujen ohjaus ja oppiminen: paikallis- ja aluetason kokeilut metahallinnan viitekehyksessä
Kaisa Lähteenmäki-Smith, Valtteri Laasonen, Minna Mayer, Juho Nyman & Sinikukka Pyykkönen

Etnografia organisaatiomuutosten arvioinnin apuna
Jouni Virtaharju & Virpi Sorsa

Puheenvuorot

Tarkastuslautakunta – olemassa olevan tiedon toistamista vai aitoa kehitystyötä
Tarja Saarelainen & Erja Viitala

Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kohti kestävää päätöksentekoa ja kestävää kehitystä. Ville Nieminen & Maria Salenius

Kirja-arvostelut

Olemmeko valmiita huolehtivaan arviointiin?
Eveliina Saari

Arviointia maapallon kokoisesti
Katri Vataja

Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
lynda course free download
download karbonn firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy paid course