puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Suomen Arviointiyhdistys myöntää ”Vuoden arviointigradu” -tunnustuspalkinnon vuonna 2022

Suomen Arviointiyhdistys haluaa edistää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista sekä hyödyllisen tiedon tuottamista arvioinnista Pro gradu -tutkielmalle myönnettävän tunnustuspalkinnon ”Vuoden arviointigradu” avulla. Palkinto myönnetään ensimmäisen kerran vuonna 2022.

Gradupalkinto jaetaan Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä, jotka Hallinnon tutkimuksen seura ja Focus Localis järjestävät Kuopiossa 17.–18.11.2022.

Vuoden arviointigradu

Suomen Arviointiyhdistys ry (SAYFES) myöntää 500 euron arvoisen  tunnustuspalkinnon merkittävälle lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuneelle arviointiin liittyvälle pro gradu -opinnäytetyölle. Arviointi voi olla gradussa tarkastelun kohteena, aineistona tai käytettynä menetelmänä. Valinnan perusteina ovat
opinnäytetyön laatu sekä hyöty arviointitoiminnan kehittämiseksi ja arviointikulttuurin vahvistamiseksi. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arviointiyhdistyksen hallitus palkintoraadin esityksen pohjalta.

Millaiset työt voivat osallistua kilpailuun?
Voit ehdottaa palkittavaksi pro gradu -tutkielman, joka täyttää seuraavat kriteerit:
– Opinnäytetyössä arviointi on tarkastelun kohteena, aineistona tai käytettynä  menetelmänä.
– Tutkielma täyttää laadukkaan opinnäytetyön kriteerit, osoittaa tieteenalan tutkimusmenetelmien,
lähteiden ja tieteellisen esitystavan hallintaa.
– Tutkielman tulee olla valmistunut lukuvuonna 2021–2022.
– Tutkielman kieli on suomi, ruotsi tai englanti.
– Läpinäkyvyyden vuoksi vain verkossa julkaistut tutkielmat huomioidaan kilpailussa.

Ehdokkaita voi asettaa 30.9.2022 asti tällä lomakkeella

Lisätietoja gradupalkinnosta antaa yhdistyksen hallituksen ja gradupalkintoraadin jäsen Minna Tiili, minna.tiili[AT]hel.fi, puh. 09 310 36545