puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

SAYFES vertaileva metodipaja “Kehittävä arviointi ja tilivelvollisuutta painottava arviointi” maanantaina 20.11.2023 klo 16:00-17:30

Suomen Arviointiyhdistys järjestää vertailevan metodipajan kehittävästä arvioinnista ja tilivelvollisuutta painottavasta arvioinnista maanantaina 20.11 klo 16-17.30 Teamsissä.

Metodipajassa vertaillaan tilivelvollisuutta painottavan arvioinnin ja kehittävän arvioinnin piirteitä käytännön kokemusten kautta. Tavoitteena on tunnistaa lähestymistapojen mahdollisuuksia ja rajoituksia. Lisäksi pohditaan, mitä opittavaa sekä pohtia, mitä opittavaa niillä tai arvioinnin lähestymistavoilla on toisiltaan ja miten ne ovat arviointitoiminnassa yhteydessä toisiinsa. Esimerkkinä ovat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinnit  ja kuntien tarkastuslautakunnan arviointitehtävä.

 

Kehittävästä arvioinnista alutaa arviointineuvos, FT Mari Räkköläinen Karvista ja tarkastuslautakuntien tilivelvollisuutta painottavasta arvioinnista VTT Minna Tiili, joka toimi Helsingin kaupungin tarkastusvirastossa arviointipäällikkönä 2018-2023. Kommenttipuheenvuoron käyttää kaupunginreviisori, HTT, JHTT Tarja Saarelainen Jyväskylän kaupungista.