puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Kehittävä arviointi hanketyössä

Arvioinnilla on yhteiskunnassamme monia rooleja, ja arviointeja tarvitaan yhä enemmän. Kehittävä arviointi on tekemisen sisällä tapahtuvaa dialogia, jolla pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista.

Suomen Arviointiyhdistyksen hallituksen jäsen Kari I. Mattila arvioi artikkelissaan kolmen eri kehittämishankkeen kautta kehittävän arvioinnin tarvetta ja mahdollisuuksia hanketyössä. Kari on ollut näissä hankkeissa itse toimijana, joten kyse on itsereflektiosta. Hän arvioi myös, mitä haasteita näiden hankkeiden kohdalla kehittävän arvioinnin toteutumiseen liittyi ja myös pohtii hieman, mitä niistä haasteita seurasi.

Merkittävä osa tekstistä on vinkkejä ja oppeja, joita sekä hankkeiden rahoittajat, hanketoimijat sekä arvioinnin toteuttajat voivat hyödyntää omassa työssään. Kirjoitus on empiriaan perustuva henkilökohtainen pohdinta, ei tieteellinen analyysi. Esilukijoiden mukaan ”Tässä erinomaisessa käytännön arviointityötä ja omia kokemuksiasi rohkeasti jäsentävässä kirjoituksessasi on jotain sellaista uutta, jota varmasti jäsenkuntamme mielellään lukisi ja josta moni hyötyisi, koska sitä voi hyödyntää osaamisen kehittämisessä.”

Linkki PDF-dokumenttiin Sayfes paper 20231 Kari I. Mattila 11-2023

Kari I. Mattila on Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) ry:n hallituksen jäsen

M.Sc. Environmental Management Rehtori, ammatillinen opettaja evp.

Hän on toiminut tekstin case-hankkeissa projektipäällikkönä tai valmentajana