puheenjohtaja(at)sayfes.fi +358 50 357 7435

Suomi mukana vertailussa arvioinnin institutionalisoitumisesta Euroopassa

Keväällä 2020 ilmestyi laaja vertailututkimus arvioinnin insitutionalisoitumisesta Euroopassa (Stockmann, Reinhard – Meyer, Wolgang – Taube, Lena (Eds.) (2020). The Institutionalisation of Evaluation in Europe, Palgrave Macmillan, Cham). Vertailussa oli mukana kaikkiaan 16 eurooppalaista maata sekä Euroopan unioni omana kokonaisuutetaan.

Suomen osuuden teokseen kirjoittivat Petri Uusikylä, Pertti Ahonen, Nina K. Hietakangas ja Johanna Nurmi. Teos on mahdollista ostaa e-kirjana kokonaisuudessaan tai vain tietyn maan luvun voi ostaa erikseen. Petri Uusikylä tiivistää Suomen tilanteen seuraavasti:”Suomi kuulu arvioinnin eurooppalaiseen kärkikastiin -parannettavaa löytyy arviointien hyödyntämisestä.”

Lataa tästä Petri Uusikylän kirjoittama tiivistelmä Suomea koskevasta luvusta.